Image
Fungsi
Pejabat Teknologi Maklumat bertanggungjawab dalam reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan sokongan daripada semua sumber-sumber teknologi maklumat di Universiti Teknologi MARA dan kampus cawangan. Ini termasuk perkhidmatan rangkaian, operasi pusat data, desktop dan aplikasi pentadbiran, teknologi multi-media dan Tele-conference, telekomunikasi.

e-Aduan ICT

E-aduan ICT - Masalah berkaitan perisian atau perkakasan / hardware komputer milik UiTM, wifi, kata laluan staff, pelajar dan lain-lain

Kampus Kuala Pilah

06-483 2375

Mohd Farhan Ahmad Daruan

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
mohd_farhan@uitm.edu.my

06-483 2375

06-483 2374 / 2347

Umar Bin Mohamad Zin

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
umar862@uitm.edu.my

06-483 2376

Siti Aina binti Mokhtar

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
sitiaina@uitm.edu.my

06-483 2376

06-483 2260

Nazri bin Idris

Juruteknik Komputer Kanan
nazri@uitm.edu.my

06-483 2374

Shaharizam Bin Norly

Pembantu Operasi
shaharizam@uitm.edu.my

06-483 2374

Image
Image
Image

E-Mel UiTM

UiTM menggunakan e-mel Google sebagai e-mel rasmi. Setiap staf UiTM diberikan satu akaun e-mel. Satu akaun e-mel juga diperuntukkan kepada setiap PTJ. Jika perlu kemudahan e-mel tambahan, sila gunakan e-mel Office 365. Sila hubungi kami sekiranya memerlukan bantuan melalui url units.uitm.edu.my

Perisian Komputer

UiTM dan KPM telah menyediakan perisian gunasama yang diperlukan untuk kegunaan akademik dan pentadbiran. Sila hubungi kami melalui  capaian url https://bsu.uitm.edu.my/ untuk mendapatkan perisian yang diperlukan.

Infra Web & Tele-Sidang

Secara ringkasnya tele-sidang membolehkan komunikasi secara bersemuka (face-to-face) berlaku diantara manusia di seluruh dunia daripada berbagai lokasi. Penggunaan teknologi ini membolehkan e-mesyuarat serta pengajaran secara jarak jauh berlaku. Manakala, infra web pula adalah kemudahan tapak hosting yang disediakan oleh pihak Infostruktur kepada PTJ yang layak.

Komputer Sewaan

Komputer Sewaan merupakan satu perolehan perkhidmatan yang melibatkan peralatan komputer di mana pengguna dapat menggunakan komputer sewa di UiTM. Pembekal bertanggungjawab membekalkan komputer dan memastikan komputer sentiasa boleh digunakan selama tempoh sewaan yang ditetapkan. Setiap PTJ perlu membuat perancangan komputer sewaan di PTJ masing-masing. Aduan kerosakan komputer sewa : http://vms.uitm.edu.my

Geran Komputer

Geran Perkakasan ICT disediakan adalah bertujuan untuk menjimatkan serta mengurangkan kos pengurusan dan operasi Universiti Teknologi MARA. Geran ini diberi kepada semua Staf Akademik dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional gred 41 ke atas. Geran Perkakasan ICT boleh dimohon dalam sistem : https://units.uitm.edu.my (Menu Grant)

Kad UiTM

Kad UiTM ini juga adalah merupakan identiti kepada warga UiTM. Staf dan pelajar yang tidak aktif atau telah tamat perkhidmatan di UiTM tidak dibenarkan membuat kad ini. Sahsiah Mahasiswa digunapakai untuk membuat kad.

Kad UiTM Rangkaian

Dalam memastikan kelancaran perkhidmatan dalam sistem rangkaian UiTM, unit rangkaian akan memantau setiap permasalahan yang timbul akan segera di selesaikan. Unit Rangkaian juga menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh first level support.

Pusat Data

Tujuan utama Unit Pusat Data diwujudkan adalah untuk memastikan kelancaran operasi pusat data universiti dengan masa 'down - time' yang minima dan menguruskan insiden pemulihan bencana untuk aplikasi / sistem maklumat universiti di Kampus Induk UiTM Shah Alam.

Pembangunan Sistem

Pembangunan sistem merangkumi tiga (3) skop perkhidmatan utama iaitu pengautomasian proses kerja melalui pembangunan sistem & aplikasi, integrasi sistem dan pengurusan pangkalan data. Perkhidmatan ini dilaksanakan secara projek mengikut skop, tempoh dan spesifikasi keperluan yang dipersetujui melalui kaedah yang sesuai dan amalan terbaik. Sistem dan aplikasi yang telah dibangunkan akan diselenggarakan secara dalaman bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan universiti berjalan lancar.

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449