Moto, Visi, Misi & Falsafah  Universiti.


Motto

“Usaha, Taqwa, Mulia”

Visi

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan
akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia
supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Misi

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian
program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan
kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Falsafah

Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan
nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan
membangunkan diri, masyarakat dan negara.