Pengurusan Operasi Restore
Pusat Pemulihan Bencana menyediakan perkhidmatan menguruskan proses permohonan restore data backup untuk sistem maklumat dan aplikasi universiti.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini ?
PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)

Bagaimana permohonan boleh dibuat ?
Permohonan boleh dibuat melalui muat turun borang permohonan(isikan ruang yang berkenaan) dan hantar/emel borang yang telah diisi dan disahkan kepada wakil BPPD unit Pusat Pemulihan Bencana(DR).

Servis yang disediakan
Servis permohonan restore data backup untuk sistem maklumat dan aplikasi universiti ini diberi kepada PTJ - PTJ yang menempatkan backup aplikasi atau data mereka di Pusat Pemulihan Bencana.