Pengurusan Permohonan Storage 

Menguruskan proses permohonan & Agihan (provisioning) storan - Storage Area Network (SAN) untuk sistem maklumat dan aplikasi universiti.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini ?

PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)

Bagaimana permohonan boleh dibuat ?

Permohonan boleh dibuat melalui muat turun borang permohonan(isikan ruang yang berkenaan) dan hantar/emel borang yang telah diisi dan disahkan kepada wakil Pusat Data (unit Pengurusan Pusat Pemulihan Bencana(DR)).