Pengurusan Validasi Backup

Menguruskan proses semakan validasi data backup untuk sistem maklumat dan aplikasi universiti yang telah dibuat proses backup oleh pihak Pusat Data. Bagaimanapun perkhidmatan ini akan diadakan secara berjadual. Jadual perkhidmatan ini akan diwar-warkan oleh Pusat Data daripada semasa ke semasa.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini?

PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)

Bagaimana permohonan boleh dibuat?

Pihak BPPD akan mewarkan-warkan perkhidmatan validasi backup. Permohonan boleh diajukan kepada pentadbir pengurusan pemulihan bencana This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.apabila perkhidmatan ini sedia untuk dilaksanakan. Servis yang disediakan Membolehkan setiap sandaran data diuji kesahihan hasil daripada proses backup.