Pengurusan Penyediaan Infra Server 

Pusat Data menyediakan perkhidmatan dalam menguruskan permohonan perolehan infra server dan berkaitan bagi PTJ - PTJ di seluruh UiTM dan juga pihak yang ingin menjalankan research yang berkaitan.

Perkhidmatan

  • Penyediaan FORMAT OPERATING SYSTEM.
  • Penyediaan REFORMAT OPERATING SYSTEM. 
  • Penyediaan VIRTUAL MACHINE SERVER. 
  • Penyediaan PHYSICAL SERVER.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini ?

  • PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)
  • Pihak yang ingin menjalankan penyelidikan (yang berkenaan).

Bagaimana permohonan boleh dibuat ?

Permohonan boleh dibuat melalui laman Bahagian Pengurusan Pusat Data dengan mengisi borang permohonan secara atas talian (isikan ruang yang berkenaan) dan permohonan akan dihantar kepada wakil Pusat Data (Unit Pengoperasian Pusat Data).

Servis yang disediakan Servis permohonan perolehan infra server ini disediakan untuk PTJ - PTJ di seluruh UiTM dan juga pihak yang menjalankan penyelidikan (yang berkaitan).