Perkhidmatan Load Balancer

Menguruskan proses permohonan dan penyelenggaraan perkhidmatan Load Balancer bagi aplikasi universiti. Load Balancer adalah merupakan kaedah rangkaian komputer untuk mengagihkan beban kerja merentasi berbilang komputer atau kelompok komputer, sambungan rangkaian, unit pemprosesan pusat, pemacu cakera, atau sumber-sumber lain, untuk mencapai penggunaan sumber yang optimum, memaksimumkan truput, meminimumkan masa tindak balas, dan mengelakkan beban lampau. Menggunakan komponen-komponen berganda dengan pengimbangan beban, bukannya satu komponen tunggal, boleh meningkatkan kewibawaan melalui pemberhentian. Perkhidmatan pengimbangan beban biasanya disediakan oleh perisian atau perkakasan yang berdedikasi, seperti suis berbilang atau pelayan Sistem Nama Domain.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini ?

PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)

Servis yang disediakan

Servis menguruskan proses permohonan dan penyelenggaraan perkhidmatan Load Balancer ini diberi secara percuma kepada semua staf akademik dan PTJ yang berkaitan dengan aplikasi UiTM.