Penempatan Sementara Peralatan Server

Perkhidmatan ini disediakan bagi menempatkan server dan peralatan - peralatan yang berkaitan dalam jangka masa yang tidak kekal(sementara) di Pusat Data Universiti bagi tujuan untuk mendapatkan kemudahan - kemudahan dan keselamatan seperti kemudahan penghawa dingin, pencegah kebakaran, UPS, kamera litar tertutup dan sebagainya.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini ?

PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)
Pihak yang ingin menjalankan penyelidikan(yang berkenaan).

Bagaimana permohonan boleh dibuat ?

Permohonan boleh dibuat melalui laman BPPD dengan mengisi borang permohonan secara atas talian(isikan ruang yang berkenaan) dan klik hantar pada borang yang telah diisi dan borang akan secara automatik dihantar kepada wakil BPPD unit Pusat Data(DC).

Pembekal / Pegawai Tanggung Jawab diminta menyediakan beberapa perkara iaitu

1. Railing Kit
2. Power Cord ( C13 atau C19 )
3. KVM Conventer
4. Pegawai yang dihubungi jika berlaku kecemasan

Servis yang disediakan

Menempatkan server dan peralatan yang berkaitan secara sementara di Pusat Data Universiti bagi memperolehi kemudahan - kemudahan yang disediakan oleh Pusat Data.