Penyelenggaraan Peralatan IT 
Menguruskan penyelenggaraan peralatan IT di pusat data. Peralatan IT yang diselenggarakan di antaranya adalah memastikan server-server di Pusat Data dalam keadaan baik dan berjalan lancar dan juga memastikan peralatan yang berkaitan dengan server seperti Cakera Keras(HARD DISK), Unit Kuasa(Power Distributer Unit), dan sebagainya dalam keadaan baik untuk membantu server berjalan seperti lancar.

Perkhidmatan ini diberikan kepada PTJ - PTJ yang menempatkan peralatan IT mereka di Pusat Data di mana akan dipertanggungjawab kepada pegawai - pegawai Pusat Data bagi memastikan peralatan mereka diselenggara sepenuhnya. penyelenggara.

Siapa yang boleh menggunakan servis ini ?

PTJ (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll).

Bagaimana permohonan boleh dibuat ?

Permohonan boleh dibuat melalui muat turun borang permohonan (isikan ruang yang berkenaan) dan hantar/emel borang yang telah diisi dan disahkan kepada wakil Pusat Data (Unit Pengoperasian Pusat Data).

Servis yang disediakan

Memastikan server-server di Pusat Data dalam keadaan baik dan berjalan lancar dan juga memastikan peralatan yang berkaitan dengan server seperti Cakera Keras (HARD DISK), Unit Kuasa(Power Distributer Unit), dan sebagainya dalam keadaan baik untuk membantu server berjalan seperti lancar.