Pengenalan

Sejajar dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa Universiti, integrasi di antara sistem-sistem utama universiti dan sistem yang akan dibangunkan amat diperlukan. Keperluan integrasi ini penting bagi membolehkan pengurusan data Universiti lebih sistematik dan efisien. Sehubungan dengan itu, Universiti membenarkan permohonan bagi mendapatkan perkhidmatan integrasi bagi kegunaan PTJ. Permohonan boleh dibuat menggunakan sistem iSMS

 

Q & A

Siapa yang boleh menggunakan kemudahan ini?
Pusat Tanggung Jawab (Fakulti, Jabatan, Cawangan, Konferensi, dll)
Kategori perkhidmatan merangkumi
- Menyediakan keperluan integrasi baru antara sistem-sistem di dalam UiTM
- Penambahbaikan modul integrasi sedia ada
- Konsolidasi data universiti dari sistem sumber untuk kegunaan UiTM, agensi kerajaan dan swasta, dan 'Stakeholder'