PENTING :

Graduan dimestikan untuk menyimpan dan mengetahui nombor giliran masing-masing bagi memastikan istiadat konvokesyen berjalan dengan lancar.  Nombor giliran setiap graduan sangat penting kerana nombor giliran akan digunakan sebagai nombor rujukan untuk perkara seperti berikut :

  1. Susunan graduan
  2. Tuntutan skrol dan transkrip
  3. Proses pengijazahan
  4. Proses penganugerahan diatas pentas