1. Graduan hendaklah mengambil jubah pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Pengambilan lebih awal adalah tidak dibenarkan.
  2.  Sila bawa dokumen berikut semasa hari pengambilan jubah:-

i) Borang Jubah Akademik Graduan yang dicetak dari web konvokesyen dan telah ditandatangani

ii)Slip bayaran yuran konvokesyen dan slip bayaran denda (sekiranya ada) yang telah dijelaskan yang telah dijelaskan

iii) Slip Kajian Pengesanan Graduan.

iv) Borang Alumni UiTM CNS

 

PENTING:

Sila pastikan anda telah mengisi Kajian Pengesanan Graduan sebelum mengambil jubah.

    3. Graduan yang tidak dapat hadir semasa hari pengambilan jubah boleh mewakilkan orang lain dengan mengemukakan surat perwakilan beserta salinan kad pengenalan graduan & kad pengenalan   wakil.

    4. Graduan hendaklah mengambil jubah dan menghadiri raptai pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan mengikut fakulti.

 

 TARIKH, MASA DAN TEMPAT PENGAMBILAN JUBAH GRADUAN DAN RAPTAI

TARIKH

(HARI)

SIDANG

PENGAMBILAN JUBAH

PENDAFTARAN RAPTAI

MASA

TEMPAT

MASA

TEMPAT

28 Oktober 2019 (Isnin) 1 & 2

8.30 pagi – 1.00 petang

Bilik Seminar,

Pusat Kegiatan Pelajar, UiTM Cawangan Negeri Sembilan,

Kampus Rembau

 

10.30 pagi

Dewan Biduanda,

UiTM Cawangan Negeri Sembilan,

Kampus Rembau

 

3 & 4

2.00 petang - 5.00 petang

3.30 petang