Berikut merupakan pecahan sidang Istiadat Konvokesyen ke-90.

SIDANG 1 (7 April 2019 – PAGI)

KOD

PROGRAM

JUMLAH

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI

AM225

Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)

 71

AM228

Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)

 266

AM110

Diploma Pentadbiran Awam

 155

AM120

Diploma Pentadbiran Korporat

 23

 

JUMLAH GRADUAN

515

 

SIDANG 2 (7 April 2019 – PETANG)

KOD

PROGRAM

JUMLAH

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

SR241

Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)

 34

SR243

Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)

 40

SR111

Diploma Pengurusan Sukan dan Reakreasi

 20

SR113

Diploma Pengajian Sukan

 23

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

MC243

Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran

23

MC110

Diploma Komunikasi dan Media

116

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

BM111

Diploma Pengajian Perniagaan

73

BM119

Diploma Pengajian Perbankan

59

AC110

Diploma Perakaunan

1

 

JUMLAH GRADUAN

389

 

SIDANG 3 (8 April 2019 – PAGI)

KOD

PROGRAM

JUMLAH

FAKULTI SAINS GUNAAN

AS201

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi

53

AS202

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia

25

AS114

Diploma Mikrobiologi

48

AS116

Diploma Teknologi Makanan

36

As118

Diploma Teknologi Tekstil

62

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

IM244

Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan

55

IM110

Diploma Pengurusan Maklumat

36

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

CS247

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran

34

CS248

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan

28

CS249

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik

34

CS112

Diploma Sains Aktuari

5

 

JUMLAH GRADUAN

416