Berikut merupakan pecahan sidang Istiadat Konvokesyen ke-91.

 

SIDANG 1 - 29/10/2019 (PAGI)
CS247 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 16
CS248 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 67
CS249 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 100
CS241 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 72
CS112 Diploma Sains Aktuari 79
IM244 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan 104
IM110 Diploma Pengurusan Maklumat 74
JUMLAH GRADUAN  512
     
SIDANG 2 - 29/10/2019 (PETANG)
AS201 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 35
AS202 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 22
AS114 Diploma Mikrobiologi 81
AS116 Diploma Teknologi Makanan 155
AS118 Diploma Teknologi Tekstil 7
BM111 Diploma Pengajian Perniagaan 100
BM119 Diploma Pengajian Perbankan 106
JUMLAH GRADUAN  506
     
SIDANG 3 - 30/10/2019 (PAGI)
SR241 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 28
SR243 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 79
SR111 Diploma Pengurusan Sukan dan Reakreasi 31
SR113 Diploma Pengajian Sukan 51
MC243 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 63
MC110 Diploma Komunikasi dan Media 292
JUMLAH GRADUAN  544
     
SIDANG 4 - 30/10/2019 (PETANG)
AM225 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 118
AM228 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 168
AM110 Diploma Pentadbiran Awam 201
AM120 Diploma Pentadbiran Korporat 25
AC110 Diploma Perakaunan 1
JUMLAH GRADUAN  513