Setelah selesai sidang konvokesyen;

 

  • Graduan perlu memulangkan jubah, mortar board dan hood di bilik jubah pada hari yang sama selepas sidang konvokesyen mereka selesai.
  • Skrol dan transkrip akan diberikan kepada graduan apabila jubah, mortar board dan hood telah
  • Graduan yang gagal memulangkan jubah, mortar board dan hood pada hari yang sama akan dikenakan denda / kadar sewaan seperti berikut:
  • Tambahan caj sewaan RM 2.00 sehari akan dikenakan sekiranya jubah, mortar board dan hood lewat dipulangkan dan
  • Denda RM 30.00 akan dikenakan sekiranya graduan memulangkan jubah 2 hari selepas sidang konvokesyen dan tambahan caj sewaan akan dikenakan.

 

Berikut merupakan contoh pengiraan tambahan caj sewaan dan denda sekiranya jubah, mortar board dan hood lewat dipulangkan:

Kelewatan pemulangan jubah , mortar board dan hood

Tambahan caj sewaan

 

RM 30.00 (denda lewat) + tambahan caj sewaan

 

2 hari x RM2.00 = RM4.00

3 hari x RM2.00 = RM6.00

4 hari x RM2.00 = RM8.00

5 hari x RM2.00 = RM10.00

Lewat 1 hari

RM 2.00

 

 

 

 

Lewat 2 hari

 

RM 34.00

 

 

 

Lewat 3 hari

 

 

RM 36.00

 

 

Lewat 4 hari

 

 

 

RM 38.00

 

Lewat 5 hari

 

 

 

 

RM 40.00

 

PERHATIAN : Denda lewat adalah RM 30.00. Walau bagaimana pun tambahan caj sewaan akan bertambah RM 2.00 sehari sehingga jubah, mortar boad dan hood dipulangkan.

 Kaunter serahan/kaunter Pejabat Bendahari bagi bayaran sewa jubah harian/denda lewat dibuka mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang. Denda lewat/sewaan harian pada hari minggu/cuti am akan diambil kira dalam minggu istiadat konvokesyen.