Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA Ke-91 diadakan di Dewan Biduanda, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau pada 29 - 30 Oktober 2019.  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda dan Diploma kepada 1632 graduan UiTM Cawangan Negeri Sembilan akan disempurnakan oleh YBhg. Tan Sri Dato Siti Zarinah Anwar, Pro Canselor, Universiti Teknologi MARA.

Senarai program yang terlibat dalam istiadat konvokesyen ini adalah seperti berikut :

 

FAKULTI SAINS GUNAAN

 • AS114 : Diploma Mikrobiologi
 • AS116 : Diploma Teknologi Makanan
 • AS118 : Diploma Teknologi Tekstil
 • AS120 : Diploma Sains
 • AS201 : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 • AS202 : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia

 

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

 • CS112 : Diploma Sains Aktuari
 • CS241 : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
 • CS247 : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 • CS248 : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 • CS249 : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik

 

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

 • SR113 : Diploma Pengajian Sukan
 • SR243 : Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)

 

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

 • AM110 : Diploma Pentadbiran Awam
 • AM120 : Diploma Pentadbiran Korporat
 • AM225 : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 • AM228 : Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)

 

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

 • MC110 : Diploma Komunikasi dan Media
 • MC243 : Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran

 

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

 • IM110 : Diploma Pengurusan Maklumat
 • IM244 : Ijazah Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan

 

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

 • BM111 : Diploma Pengajian Perniagaan
 • BM119 : Diploma Pengajian Perbankan