PUSAT PENGAJIAN

:

 

·         AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

 

KETUA PUSAT PENGAJIAN

 

:

 

·         PROF. MADYA ZAINON ISMAIL

·         01 A 03 038/0

·         06 4832352

 

KOORDINATOR PROGRAM (JIKA BERKAITAN)

 

 

: