PUSAT PENGAJIAN

:

·         Fakulti Pengurusan Perniagaan

 

KETUA PUSAT PENGAJIAN

 

:

·         -

·         -

·         -

 

 

KOORDINATOR PROGRAM (JIKA BERKAITAN)

 

 

:

 

·         Tengku Sharifeleani Ratul Maknu

·         06-4832345

·         Tingkat 3 Bilik 36

 

PENGENALAN RINGKAS MENGENAI PUSAT PENGAJIAN

:

·Fakulti Pengurusan Perniagaan menawarkan khidmat servicing di UiTM Negeri Sembilan kampus Kuala Pilah kepada pelajar pelajar gugusan Fakulti Sains Gunaan (FSG).

 

·10 pensyarah yang berpengalaman menjadi tunggak kekuatan kepada Fakulti Pengurusan Perniagaan di kampus ini dan majority pensyarah dari fakulti pernah berkhidmat di dalam industry dalam tempoh masa yang lama.

 

·Subjek yang ditawarkan ini bersesuaian dengan pelajar sebagai satu value added untuk menempuh alam pekerjaan.

 

 

:

·        Kod-kod subjek & nama subjek yang terlibat di bawah kendalian pusat pengajian

 

·         ENT 300 – Fundamentals Of Entrepreneurship

 

·         MGT 126- Industrial Management

 

·         MGT 400 – Introduction To Management

 

·         MGT 657 – Strategic Management

 

·         HRM 533 – Introduction To Human Resources Management

 

·         OPM 530 – Introduction To Operations Management

 

·         MKT 410 m- Introduction To Marketing

 

·         INS 420 – Risk And Insurance

 

·         FIN 401- Introduction To Financial Management

 

·         ECO120 – Principles Of Economics

 

·         ECO 415 - Economics