PUSAT PENGAJIAN

:

 

·         JABATAN SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

 

KETUA PUSAT PENGAJIAN

 

:

 

 

 

KOORDINATOR PROGRAM (JIKA BERKAITAN)

 

 

:

 

·         DR. RATNA ZUARNI RAMLI

·         01 A 03 039/0

·         06 4832353