MAKLUMAT BERKENAAN PUSAT PENGAJIAN BIOLOGI

KAMPUS KUALA PILAH

PUSAT PENGAJIAN

:

·         Pusat Pengajian Biologi

 

KETUA PUSAT PENGAJIAN

 

:

·         Dr. Nor'aishah Abu Shah

·         Level 3 Pejabat Pentadbiran

·         06-483 2384 / 2342

 

KOORDINATOR PROGRAM (JIKA BERKAITAN)

 

 

:

 

·         Pengerusi Program AS114 : Siti Norazura Jamal

·         Level 3/006   Pejabat Pentadbiran

·         06-4830 2132

 

PENGENALAN RINGKAS MENGENAI PUSAT PENGAJIAN

:

1.    Program:

DIPLOMA MIKROBIOLOGI *(N3,Q)

 

·         Kod:

(UiTM: AS114, UPU: E2044

 

·         Tempoh pengajian:

2 1/2 Tahun / 5 Semester

 

·         Syarat kemasukan:

 

a) Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu

 

b) Syarat Khas Program

-       Lepasan SPM dan Setaraf

Kepujian Matematik/ Matematik Tambahan

Kepujian Biologi Sains/Sains Pertanian/Pengajian Agroteknologi/Sains Tambahan

Kepujian Kimia

Lulus Bahasa Inggeris

 

ATAU

 

-       Lepasan Pra Diploma UiTM

Lulus program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM.

 

 

·         Pengenalan dan Objektif Program :

Menghasilkan graduan yang berwibawa serta dapat menggunakan pengalaman dan ilmu yang dipelajari dalam menyumbang dan menyokong kepada keperluan Industri Bioteknologi, Mikrobiologi, Farmaseutikal dan bidang lain yang berkaitan. Para graduan juga diharap mampu menghadapi cabaran dunia kerjaya demi memantap dan memajukan diri masing-masing.

 

·         Peluang Melanjutkan Pengajian :

Fakulti Sains Gunaan (UiTM)

a)    Sarjana Muda Sains dengan kepujian (Biologi) AS201

b)    Sarjana Muda Sains dengan kepujian (Kimia) AS201 Sarjana Muda Sains (kepujian) Sains Biomolekular AS224

c)    Sarjana Muda Sains (kepujian) Kimia Gunaan AS245 Sarjana Muda Sains (kepujian) Kimia Gunaan AS245

d)    Sarjana Muda Sains (kepujian) Sains dan Teknologi Makanan AS246

e)    Sarjana Muda Sains dengan kepujian (Teknologi Persekitaran) AS229

f)     Sarjana Muda Sains (kepujian) Kimia (Analisis Forensik) AS253

g)    Fakulti Pergigian Sarjana Muda Pembedahan Pergigian DS240

 

Fakulti Perubatan

a)    Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan MBBS240

 

Fakulti Farmasi

a)    Sarjana Muda Farmasi PH240

 

Sarjana Muda Sains dan Teknologi Makanan di UiTM, atau sarjana muda dalam bidang setara di universiti tempatan yang lain serta luar negara.

 

·         Kerjaya:

Majoriti pemegang diploma diterima masuk ke institusi pengajian tinggi, hospital-hospital, makmal diagnostik kerajaan dan swasta, firma bioteknologi, industri makanan, industri perubatan, syarikat peralatan saintifik, institusi penyelidikan seperti IMR, MARDI, FRIM, MPOB, SDTC, VRI, SIRIM dan PRIM. Skop kerjaya adalah sebagai Penolong Pegawai Penyelidik, Penolong Pegawai Sains, Penolong Pegawai Kawalan Mutu dan Usahawan.

 

 

2.    Program:

SARJANA MUDA KEPUJIAN BIOLOGI

 

·         Kod:

(UiTM: AS201, UPU: ES02)

 

·         Tempoh pengajian:

3 Tahun / 6 Semester

 

·         Syarat kemasukan:

 

a)    Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia. Kepujian dalam   Bahasa Melayu / Malaysia di perigkat SPM.

 

Mendapat sekurangkurangnya gred C(NGMP 2.00) dalam Pengajian AM dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00)

 

Lulus Matrikulasi sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia

 

MUET band 2

 

b)    Syarat Khas Program

Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat CGPA 2.50 dan gred B (NGMP 2.67 dalam dua subjek iaitu Biology/ Matematik Tambahan/ Fizik/Kimia.

 

Atau

 

Asasi UiTM, Asasi UM / Matrikulasi KPM dengan CGPA 2.50 and Gred B (NGMP 2.67 dalam dua subjek termasuk Biologi and satu gred C (2.00) samada Mathematik, Fizik Kimia.

 

Atau

 

Lepasan Diploma UiTM: Diploma Sains, Mikrobiologi,Teknologi Makanan, Farmasi, Teknologi Makmal Perubatan

 

Atau

 

Lepasan IPT Diploma Sains, Mikrobiologi,Teknologi Makanan, Farmasi, Teknologi Makmal Perubatan dengan dua tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang sama

Dan

Lulus SPM / Setaraf dengan 5 kepujian termasuk Matematik/ Matematik Tambahan dan lulus bahasa Inggeris

 

·         Pengenalan dan Objektif Program :

 

Adalah program 3 tahun yang memfokuskan prinsip-prinsip Biologi (cellular biology, molecular biology, plant & animal diversity, anatomy, development and physiology), dengan penekanan ke atas isu dan masalah yang memberi impak kepada aktiviti seharian pelajar. Program ini direka dengan objektif memberi melatih bumiputra dalam bidang mengenai prinsip-prinsip Biologi dan kursus-kursus berkaitan perniagaan dan keusahawanan

 

 

 

·       Peluang Kerjaya

 

Program ini direka untuk memenuhi keperluan negara dalam bidang Biologi. Peluang pekerjaan adalah banyak dan pelbagai di mana graduan akan mempunyai kelebihan asas yang kukuh dalam mata pelajaran Biologi sebagai subjek utama, dan Pengurusan sebagai subjek minor. Graduan boleh mendapat pekerjaan di kedua-dua sektor awam dan swasta, seperti institusi penyelidikan, universiti dan industri berkaitan.

 

·         Peluang Melanjutkan Pengajian

Graduan dari program ini boleh melanjutkan pelajaran mereka di peringkat lepasan ijazah dalam pelbagai bidang Biologi, seperti Fisiologi, Biokimia dan pengkhususan lain. Graduan juga boleh melanjutkan pengajian dalam bidang antara disiplin seperti Biofizik, Kejuruteraan dan Bioperubatan

 

SENARAI KOD SUBJEK YANG DITAWARKAN OLEH PUSAT PENGAJIAN

:

·         Seperti di lampirkan