Sistem Akses Informasi

E-Mail Staf 

For Your Information (FYI)

Email Rasmi Staf UiTM

E-Fine Portal

E-Perolehan

Sistem Pengurusan Kewangan 

Perolehan Atas Talian

I-Staff Portal

Infomasi dan Komuniti Staf UiTM

I-Learn Portal

Sistem i-Learn

I-CRESS

Integrated Course Registration & Scheduling System 

I-SIS  Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar 
E-Hep  Bahagian Hal Ehwal Pelajar
E-Ki  Kemahiran Insaniah
Registration Wifi

Permohonan Akses Internet Tanpa Wayar

E-Aduan ICT  Aduan ICT

E-Aduan Fasiliti

E-Aduan Fasiliti (Kampus Seremban)

E-Aduan Fasiliti (Kampus Rembau)

 Aduan Fasiliti
BSU (Booking System University) 

Sistem Tempahan Universiti

Venue Reservation System

Sistem Tempahan Ruang

  • Pejabat Pentadbiran
  • Hal Ehwal Akademik
  • PTAR
  • ACIS
  • Unit Pengurusan Kolej

Manual Pengguna

Counselling2u Sistem Maklumat Kerjaya dan Kaunseling UiTM
Sistem UNITS Permohonan PC Sewaan/Geran
Sistem HR2U Sistem Pengurusan Sumber Manusia