Program : Mesyuarat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) META Ke-20 
Tarikh  : 20 - 22 Februari 2018
Tempat : Hotel Mudzaffar, Melaka