Read More

Unit Perancangan Strategik (UPS) UiTM Cawangan Negeri Sembilan, merupakan unit yang terletak di bawah penyeliaan Rektor Kampus, bertanggungjawab dalam mengkoordinasi dokumen pelan perancangan strategik kampus samada pelan jangka panjang atau jangka pendek secara berkala bagi memastikan kelancaran pelan perancangan yang telah didokumenkan.


Selain itu, UPS juga bertanggungjawab sebagai pegawai laison dalam mengkoordinasi segala informasi strategik kampus antara pusat perancangan strategik di Shah Alam dan juga PTJ yang bertanggungjawab di kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan.


Secara keseluruhannya, tugas UPS lebih kepada menyelaras penyediaan, pelaksanaan dan pemantauan perancangan strategik di peringkat kampus, selain menjadi pusat pengurusan informasi strategik kampus.