Bahasa Inggeris

 

Pra - Diploma

 •      English for Pre - Diploma 1 (ELC 010)
 •      English for Pre - Diploma 2 (ELC 020)

Diploma

 •      Integrated Language Skills I (ELC 121)
 •      Integrated Language Skills II (ELC 151)
 •      Integrated Language Skills III (ELC 231)

Ijazah Sarjana Muda

 •      English for Academic Writing (ELC 550)
 •  English for Oral Presentation (ELC 590)
 •      English for Professional Interaction (ELC 650)

 

Bahasa Ketiga

Ijazah Sarjana Muda

 •      Introductory Arabic Level I (TAC 401)
 •      Introductory Arabic Level II (TAC 451)
 •      Introductory Arabic Level III (TAC 501)

 

Akademi Pengajian Bahasa menawarkan program bahasa yang juga merupakan kursus universiti yang wajib diambil oleh setiap pelajar yang mengikuti pengajian sama ada di peringkat Pra-Diploma, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

 

 • Pelajar yang mengikuti program Pra-Diploma Sains perlu mengikuti kelas Bahasa Inggeris selama 2 semester.
 • Pelajar yang mengikuti program Diploma di bawah Fakulti Sains Gunaan akan mengikuti kelas Bahasa Inggeris dari semester satu hingga tiga.
 • Pelajar Ijazah Sarjana Muda di bawah Fakulti Sains Gunaan akan mengikuti kelas Bahasa Inggeris dan juga kelas Bahasa Ketiga (Arab/ Mandarin) selama 3 semester.

 

 

PUSAT PENGAJIAN

:

 

·         AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

 

KETUA PUSAT PENGAJIAN

 

:

 

·         PROF. MADYA ZAINON ISMAIL

·         01 A 03 038/0

·         06 4832352

 

KOORDINATOR PROGRAM (JIKA BERKAITAN)

 

 

: