RANCANGAN AKTIVITI UHEK

 • KURIKULUM – OBE  
  1. Kursus Pengenalan OBE (Awareness) kepada Pensyarah Baru

                Tujuan – Pensyarah-pensyarah yang belum pernah menghadiri Kursus OBE disenaraikan untuk menghadiri bengkel  OBE yang dianjurkan dengan kerjasama Unit ILQAM NS.

                2. Bengkel Analisa CDL

                Tujuan – Bengkel CDL akan dibuat untuk membantu pihak KPP serta Pensyarah Sumber mengisi templat CDL dan membuat analisa CDL untuk kesemua kumpulan bagi kod-kod terlibat                                   

                3.  Bengkel CQI

                Tujuan – Bengkel CQI akan dibuat untuk membantu pihak KPP serta Pensyarah Sumber menghasilkan laporan CQI bagi program-program terlibat.

 

 

 • I-LEARN
  1. Latihan Asas Penggunaan Portal i-Learn kepada pensyarah dan pelajar baru pada setiap semester

                 Tujuan – Bengkel Latihan Asas Penggunaan Portal I-Learn dibuat pada setiap semester untuk pelajar-pelajar baru bagi mendedahkan kepada penggunaan Portal I-Learn dalam pengisian                            Entrance Exit Survey serta SUFO

                2.Latihan Pemantapan Penggunaan Portal i-Learn kepada pensyarah

                Tujuan – Bengkel Latihan Pemantapan Penggunaan Portal I-Learn kepada pensyarah-pensyarah yang dikenalpasti belum menggunakan I-Learn atau kod-kod kursus dikenalpasti oleh KPP sesuai                 dijadikan  blended learning.

                3.Bengkel Teaching Tools Blended Learning

 • PENTAFSIRAN & PENILAIAN (ASSESSMENT)

               1. Bengkel Pemantapan Resource Person

               2. Memantau Bengkel Pembentukan JSU/JSUB dibuat oleh setiap Pengerusi Program dan Resource Person

 

 1. Mengadakan Bengkel JSU mengikut keperluan kepada Resource Person
 2. Taklimat dan Bengkel JSUB kepada Resource Person
 3. Mengadakan Bengkel Memuatnaik JSU pada Sistem AiMS
 4. Mengadakan Taklimat ICGPA
 5. Pemantauan Pembentukan iCGPA dan Construktif Alignment oleh Resource Person sebelum untuk tahun 2016

 

 

 • PEPERIKSAAN – QUESTION BANK
 1. Bengkel Pembinaan Item Bank Soalan
 2. Taklimat Penggunaan QBS

 

 • SEMAKAN KURIKULUM

 

 • PEMBENTUKAN PROGRAM BARU

 

PENUTUP

UHEK NEGERI SEMBILAN akan menjalankan tugas mengikut skop di atas dan bertindak sebagai salah satu unit yang memberi perkhidmatan/servis dalam melicinkan perlaksanaan kurikulum di peringkat akademik mengikut garispanduan MQA dan Dasar/Pekeliling Bahagian Hal Ehwal Akademik dari masa ke semasa.