Institusi Kepimpinan dan Pengurusan Kualiti juga dikenali sebagai iLQAM ditubuhkan pada 1 Mac 2003 selaras dengan keperluan IPTA Qualiti Assuarance 2002 oleh Menteri Pelajaran Malaysia.

Objektif iLQAM adalah untuk memenuhi tanggungjawab universiti untuk menyediakan  program latihan dan kemajuan profesional untuk staf akademik. Program ini dibentuk khususnya untuk mencapai keperluan staf akademik yang terdiri daripada pelbagai bidang dari kursus asas pembelajaran dan pengajaran kepada kursus kepimpinan.  Kemajuan yang tinggi  dalam akademik sesungguhnya akan memperkayakan dan mengukuhkan pembelajaran, pengajaran dan dimensi penyelidikan universiti.

iLQAM adalah berpandukan visi dan misi UiTM dalam merancang, melaksanakan dan memantau semua program.

 

iLQAM UiTM NEGERI SEMBILAN

Unit iLQAM UiTM Negeri Sembilan yang bernaung secara langsung dibawah Pejabat Rektor UiTM Negeri Sembilan berperanan menjadi pusat kemajuan profesional berterusan untuk staf akademik UiTM Negeri Sembilan samada untuk Kampus Beting dan Kampus Seremban.