Pengenalan

Pusat Pengajian Biologi, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah adalah sebahagian daripada Pusat Pengajian di bawah Fakulti Sains Gunaan, UiTM Kampus Kuala Pilah. PPBio menawarkan satu program Ijazah Sarjana Muda iaitu Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Biologi (AS201) sebagai Pengurus Pelaksana (PP). Selain itu, turut menawarkan program Diploma Mikrobiologi (AS114) sebagai Pengurus Utama. Kekuatan tenaga pensyarah adalah seramai 30 orang dan mempunyai purata

Piagam Pelanggan

Pusat Pengajian Biologi komited untuk mengendalikan program berkualiti bagi program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang terlibat dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran serta system pengurusan demi melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran kerja selaras dengan visi Universiti Teknologi MARA.

Perkhidmatan

Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan, Penerbitan Ilmiah

 

TARIKH KEMASKINI : 17.08.2020