BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

Bil

Borang

Muat Turun

1. 

BORANG SIJIL CUTI SAKIT

[Download]

 2.

BORANG PEMBATALAN KELUAR PEJABAT

[Download]

 3.

BORANG ARAHAN/KELULUSAN BERTUGAS RASMI DI LUAR IBU PEJABAT

[Download]

 4.

BORANG PERMOHONAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN & BORANG KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN

[Download]

 5.

BORANG KELUAR NEGARA (RASMI)

[Download]

6.

PENGISYTIHARAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN

[Download]

7.

BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN DAN PEMBATALAN TARIKH DAN NEGARA BAGI URUSAN

KELUAR NEGARA RASMI / PERSENDIRIAN (PEJABAT NAIB CANSELOR)

[Download]

8.

PERMOHONAN PERBELANJAAN KEMUDAHAN PERUBATAN DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009 (BORANG PERUBATAN 1/09

[Download]

9.

BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN LUAR

[Download]

10.

 PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS STAF AKADEMIK

[Download]

11.

 PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS STAF PENTADBIRAN

[Download]

12.

PERMOHONAN ELAUN PERPINDAHAN RUMAH YANG DIBELI MELALUI SKIM PINJAMAN PERUMAHAN KERAJAAN

[Download] 

13.

BORANG ISYTIHAR HARTA (KALI PERTAMA DAN PERTAMBAHAN)

[Download]

14.

BORANG PENGAKUAN TIADA PERUBAHAN KE ATAS PEMILIKAN HARTA

[Download]

15.

BORANG PERISYTIHARAN PELUPUSAN HARTA

 [Download]

16.

TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KELUAR STESEN

[Download]

17.

BORANG PERAKUAN SOKONGAN STAF AKADEMIK (DIGUNAKAN UNTUK CUTI TANPA GAJI/CUTI SEPARUH GAJI/BORANGPERTUKARAN/SAMBUNG BELAJAR)

 [Download]

18.

BORANG PERAKUAN SOKONGAN STAF PENTADBIRAN (DIGUNAKAN UNTUK CUTI TANPA GAJI/CUTI SEPARUH GAJI/BORANGPERTUKARAN/SAMBUNG BELAJAR)

[Download]

19.

BORANG KENDERAAN

[Download]

20.

BORANG RINGKASAN EKSEKUTIF (PENGANJUR PROGRAM)

 [Download]

21.

BORANG PERMOHONAN PENYERTAAN LATIHAN ANJURAN AGENSI LUAR (Untuk makluman bagi permohonan ke luar negara perlu melalui e-international dalam staf portal)

[Download]

22.

BORANG LAPORAN LATIHAN (PENGANJUR PROGRAM)

[Download]

23.

BORANG LAPORAN LATIHAN (BORANG INI ADALAH UNTUK LATIHAN/KURSUS LUAR SELAIN ANJURAN UITM/KAMPUS SAHAJA)

[Download] 

24.

BORANG TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN KE KLINIK PANEL BUKANPILIHAN/BUKAN PANEL

[Download] 

25.

BORANG MELAPOR DIRI BAGI PEMEGANG BIASISWA / STAF CUTI BELAJAR

[Download] 

26.

PERMOHONAN ELAUN PENANGGUNGAN KERJA

[Download] 

27.

BORANG DAN PROSIDUR PERMOHONAN KELULUSAN PENGAJIAN SECARA SAMBILAN ATAU

 SEPARUH MASA

[Download]

 28.

 PERAKUAN AKTA RAHSIA RASMI 1972

[Download] 

 29.

 BORANG MAKLUMAT PERKHIDMATAN LEPAS

[Download] 

 30.

 PERTAMA KALI ATAU PERTAMBAHAN HARTA LIALIBILITI

[Download] 

 31.

 Senarai Semak Lapor Diri Lantikan Baharu UiTM

[Download] 

 32.

 Borang Soal Selidik Saringan Kontak COVID-19 Staf Baharu UiTM

[Download] 

 33.

 BORANG PERIBADI STAF 

[Download]

 34.

 LAMPIRAN_A

(digunakan untuk mereka yang bukan dari dalam perkhidmatan UiTM orang luar kontrak tabung amanah ptft pegawai perkhidmatan awam dari agensi luar)

[Download]

 35.

 LAMPIRAN B

(digunakan untuk mereka yang dari dalam perkhidmatan UiTM kontrak UiTM naik gred sementara)

 [Download]

 36.

 BORANG  PEMBAYARAN PENDAPATAN MELALUI BANK

[Download]

 37.

 PEMBERITAHUAN PEKERJA BARU DI BAWAH SEKSYEN 832 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 LHDN

 [Download]

 38.

 SURAT AKUAN SUMPAH

[Download] 

 


 

MAKLUMAN: Tuan/Puan Juga boleh melayari website ini untuk selain borang di atas di Pejabat Pendaftar (https://pendaftar.uitm.edu.my/muat-turun/borang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muat Turun : Borang Permohonan Program Pra Pendidikan Tinggi UiTM 

 

UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA HUBUNGI :

Unit Pra Pendidikan Tinggi

Bahagian Hal Ehwal Akademik

UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah

72000 Pekan Parit Tinggi, Kuala Pilah,

Negeri Sembilan Darul Khusus.

 

 

06-4832111 

 

Pra Pendidikan Tinggi UiTM Cawangan Negeri Sembilan

 

TARIKH KEMASKINI : 01.10.2019