Pengenalan

Akademi Pengajian Bahasa menawarkan kursus Bahasa Inggeris dan Bahasa Ketiga (Bahasa Arab & Bahasa Mandarin) kepada pelajar di peringkat Pra-Diploma, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tempoh pembelajaran adalah selama 1 atau 3 semester berdasarkan peringkat dan program yang diikuti pelajar di universiti.

Visi/Misi

Visi

Menjadi sebuah Akademi Pengajian Bahasa yang unggul
berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan bahasa.

Misi

Mempertingkatkan kesarjanaan dan kecemerlangan
bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran,
penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan; kerjasama
akademia,industri dan masyarakat; kepimpinan; dan
keusahawanan

Piagam Pelanggan

Akademi Pengajian Bahasa komited untuk menguruskan Program Akademik dan kursus-kursus bahasa peringkat
universiti secara profesional demi melahirkan graduan Bumiputera yang berdaya saing, bersifat global dan
beretika serta sentiasa memenuhi keperluan pelanggan.
Akademi Pengajian Bahasa sentiasa meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan kualiti melalui penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi sebuah akademi bertaraf dunia.

Carta Organisasi

 

Direktori Staf :

Nama :  Prof Madya Zainon Binti Ismail

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2352

Jawatan : Ketua Pusat Pengajian

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Applied Linguistics, TESL and Second Language Acquisition

 

Nama :  Dr Alice Shanthi

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  :  2107

Jawatan : Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran :  Discourse Analysis, Educational & Language Research

 
 

Nama :  Dr Rafidah Kamarudin

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2131

Jawatan : Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Applied Linguistics, Corpus Based Analysis in English Language Teaching & Learning

 
 

Nama :  Dr Sharifah Sheha Syed Aziz Baftim

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2370

Jawatan : Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : TESL, Thinking Skills,  Communications

 

Nama :  Dzeelfa Zainal Arifin

             Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2393

Jawatan :  Pensyarah Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : TESL, Teaching of Literature in Language Classroom

Nama :  Tuan Sarifah Aini Syed Ahmad

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2365

Jawatan : Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Game Based Learning, Online Learning, Gamification, Multimedia, TESL

 

Nama :  Prof Madya M Xavier Thayalan

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2106

Jawatan : Prof Madya Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Discourse Analysis, Educational and Language Research

 
 

Nama :  Muhamad Izzat Rahim

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2176

Jawatan : Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Discourse Analysis, Genre Analysis

 
 

Nama :  Mazliyana Zainal Arifin

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2396

Jawatan : Pensyarah Bahasa Inggeris (Cuti belajar : Sept 2019)

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Applied Linguistics, Second Language Acquisition

 
 

Nama :  Norfazlika Abd Karim

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2386

Jawatan : Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Applied Linguistics, Second Language Acquisition

 
 

Nama :  Shashi Kumar Krishnan

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2134

Jawatan : Pensyarah Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : Code Switching, Applied Linguistics

 
 

Nama :  Siti Nur Dina Mohd Ali

Alamat emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             No pejabat  : 2193

Jawatan : Pensyarah Bahasa Inggeris

Bidang Penyelidikan/Kepakaran  : TESL, Applied Linguistics