PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARKAT DAN ALUMNI (PJIM & A)

Pengenalan

PJIM & A telah ditubuhkan pada 2010

Visi

Menjadi sebuah pusat pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan dan penerbitan serta menjalinkan hubungan UiTM Cawangan Negeri Sembilan bersama industri, kerajaan, swasta dan masyarakat untuk faedah bersama dan sejagat.

Misi

Mengukuhkan kesarjanaan dan keupayaan inovasi universiti melalui perkhidmatan berkualiti serta menjalinkan hubungan yang baik, harmoni dan efektif di antara UiTM Cawangan Negeri Sembilan dengan pihak luar

Objektif

  • Mengurus, mengkoordinasi dan menyediakan perkhidmatan berkaitan penyelidikan, perundingan dan penerbitan.
  • Menggerakkan pengurusan penyelidikan dan meningkatkan impak keseluruhan penyelidikan untuk memperluas kerjasama dan mengukuhkan perkongsian dengan universiti penyelidikan yang lain.
  • Menyebar serta memberi latihan penyelidikan, perundingan dan penulisan kepada warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan.
  • Mengukuhkan kebolehpasaran bakal-bakal graduan UiTM Cawangan Negeri Sembilan

Perkhidmatan

  • Penyelidikan
  • Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni