Print
Uncategorised
Hits: 1434

PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARKAT DAN ALUMNI (PJIM & A)

Pengenalan

PJIM & A telah ditubuhkan pada 2010

Visi

Menjadi sebuah pusat pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan dan penerbitan serta menjalinkan hubungan UiTM Cawangan Negeri Sembilan bersama industri, kerajaan, swasta dan masyarakat untuk faedah bersama dan sejagat.

Misi

Mengukuhkan kesarjanaan dan keupayaan inovasi universiti melalui perkhidmatan berkualiti serta menjalinkan hubungan yang baik, harmoni dan efektif di antara UiTM Cawangan Negeri Sembilan dengan pihak luar

Objektif

Perkhidmatan