Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Akademik adalah salah satu bahagian terpenting dalam struktur organisasi Universiti Teknologi MARA Negeri Sembilan. Bahagian ini terdiri daripada Unit Pentadbiran dan Rekod Pelajar, Unit Peperiksaan serta Unit Makmal. Bahagian Hal Ehwal Akademik bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Negeri Sembilan seperti.

 • Mengurus dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran
 • Menyediakan dan memberi khidmat sokongan untuk membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran
 • Menguruskan sistem rekod pelajar, peperiksaan serta urusan-urusan akademik yang berkaitan – maklumat pengajian pelajar serta urusan staf akademik

Visi/Misi

VISI: Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI : Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

 

Piagam Pelanggan

Bahagian Hal Ehwal Akademik berjanji untuk terus memberi perkhidmatan yang berkesan, cekap dan tepat dengan mesra kepada pelajar, pensyarah, ibubapa dan pelanggan.

 

Perkhidmatan

UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD PELAJAR

Fungsi utama Unit Pentadbiran dan Rekod Pelajar adalah :

 

 1. Pentadbiran am HEA
 • Urusan rekod dan fail bahagian
 • Urusan surat menyurat bahagian
 • Tuntutan pelbagai pensyarah dan staf bahagian
 • Keperluan dan penempatan pensyarah
 • Inventori dan perlupusan bahagian
 • Tabung Amanah Pembangunan Akademik
 1. Pengurusan rekod pelajar dan pendaftaran
 • Pendaftaran pelajar baru
 • Fail peribadi pelajar
 • Pendaftaran kursus
 • Cuti khas
 • Menarik diri
 • Tangguh pengajian
 • Pengecualian kredit
 • Rayuan meneruskan pengajian
 • Surat pengesahan pelajar
 • Permohonan mini transkrip
 • Laporan ketidakhadiran kuliah
 • MDAB
 1. Pengurusan pembelajaran dan pengajaran
 • Jadual waktu kuliah
 • Alat bantuan mengajar
 • Pemantauan bilik kuliah
 • SUFO
 • PROPENS

UNIT MAKMAL

Pada masa kini UiTM Negeri Sembilan mempunyai sebanyak 35 unit  makmal yang dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

 1. Makmal Teknologi Makanan
 2. Makmal Mikrobiologi

Makmal Fizik

 1. Makmal Biologi
 2. Makmal Kimia
 3. Makmal Tekstil (masih dalam perancangan)
 4. Makmal Biologi
 5. Makmal Kimia
 6. Makmal Tekstil (masih dalam perancangan)

Berikut merupakan antara fungsi Unit Makmal

 1. Pentadbiran
 • Membantu HEA dalam menguruskan latihan industri pelajar di Unit Makmal
 • Pengurusan keselamatan makmal
 • Membantu penyeliaan urusan penstoran bahan dan peralatan makmal
 1. Pengajaran
 • Merancang keperluan makmal untuk memastikan keperluan pengajaran mencukupi
 • Merancang perlaksanaan tugas dan operasi makmal
 1. Penyelidikan
 • Merancang perlaksanaan tugas operasi penyelidikan
 • Membantu dalam mengendalikan peralatan penyelidikan
 • Membantu dalam menguruskan kerjasama/jalinan bersama agensi luar sekiranya ada
 • Menyelia lawatan/projek pelajar UiTM dan agensi luar (IPTA/Sekolah dll)

    4. Pengurusan Sumber/Alat

 • Membantu dalam urusan penyelenggaraan peralatan
 • Membantu mengurus dan mengkoordinasikan perolehan dan pembelian keperluan makmal
 • Mengurus operasi pelupusan

UNIT PEPERIKSAAN

Fungsi utama Unit Peperiksaan :

 1. Menguruskan Hal Ehwal Peperiksaan
 • Peperiksaan akhir/peperiksaan khas
 • Keperluan peperiksaan
 • Rayuan Semak Semula
 1. Percetakan
 • Percetakan kertas soalan peperiksaan akhir
 • Percetakan ujian/kuiz pensyarah
 • Percetakan pelbagai kampus

 

 

 Carta Organisasi :

 

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2115

Timbalan Rektor HEA

Norhidayah Missaran

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2114

Fax: 06-483 2521

Setiausaha Pejabat

 

UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD PELAJAR

Nor Zakiahanim Zakaria

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2113

Penolong Pendaftar Kanan

Normala Mamat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2358

Pegawai Eksekutif

Norli Kamaruzaman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-482 2111

Pembantu Tadbir Kanan

Fauzana Tumpang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 483 2111

Pembantu Tadbir

Nur Shahiela Zoll

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2111

Pembantu Tadbir

Siti Nur Sakinah Mohd Sarudin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2151

Pembantu Tadbir

Muhammad Asrul Nizam Nordin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2151

 

 

UNIT PEPERIKSAAN

Nor Zakiahanim Zakaria

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2113

Penolong Pendaftar Kanan

Mohammad Nasrul Ashraf Abdul Malik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2258

PegawaI Eksekutif

Mohamad Rizal Zainudin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2258

Pembantu Penerbitan

Sharifah Adila binti Norly

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2259

Pembantu Tadbir

Shahira Harlinda Mohd Sharif

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2259

Pembantu Tadbir

 

 

 

UNIT MAKMAL

Zubir Othman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Penolong Pegawai Sains

Sabariyah Zainal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Penolong Pegawai Sains

Dayang Maslauyah Abd Aziz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Kimia

Norazahana Baharudin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Kimia

Sheikh Muhammad Rieyad Ibrahim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Biologi

Siti Sarah Alias

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Fizik

Noor Azman Tharim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 483 2254

Pembantu Makmal Teknologi Makanan

Mohd Nazim Luwi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Biologi

Yuzri Bin Hj Yunus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Mikrobiologi

 

Mohd Khairul Anuar Yahya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254

Pembantu Makmal Mikrobiologi

 

Mohd Ridhwan Mohd Nor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06-483 2254 (Cuti Belajar)

Pem.Makmal Mikrobiologi

 

Mohd Azhari Abd Latip

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 483 2254

Pem.Makmal Tekstil

 

 

TARIKH KEMASKINI : 28 JANUARI 2020