Objektif Utama Polis Bantuan UiTM Negeri Sembilan

1. Kawalan Keselamatan
2. Undang-undang Jalanraya
3. Pengurusan
4. Penguatkuasaan Dan Undang-undang

 

PIAGAM PELANGGAN

Pejabat polis bantuan beriltizam untuk memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan :
1. Mengambil tindakan bantu mula terhadap kes kecemasan dalam tempoh kurang 7 minit.
2. Menurunkan trend kadar jenayah dalam kampus kurang daripada 2%.
3. Menurunkan kadar trend pelanggaran peraturan dalam kampus kurang 20% daripada jumlah pelajar dan kakitangan.
4. Mengemukakan tindakan susulan ke atas laporan kejadian dalam tempoh 5 hari dari tarikh laporan diterima kepada pihak yang berkenaan.
5. Memberikan maklumbalas terhadap permohonan perkhidmatan dalam tempoh 5 hari dariapda tarikh permohonan diterima.
6. Penambahbaikan secara berterusan prestasi penyampaian perkhidmatan dengan mengurangkan aduan negatif daripada pelanggan.

 

FUNGSI UTAMA UNIT KESELAMATAN

Kawalan Keselamatan Kampus

1.1  Kawalan keselamatan aset UiTM

1.2  Kawalan keselamatan bangunan

1.3  Kawalan Keselamatan kawasan

1.4  Bencana alam

1.5  Kawalan keselamatan orang awam

 

Kawalan Keselamatan Pelajar

2.1  Menguatkuasakan peraturan sahsiah rupa diri pelajar berdasarkan AKTA 174

2.2  Menguruskan penjualan pelekat kenderaan kepada pelajar

2.3  Menguatkuasakan peraturan lalulintas ke atas pelajar

2.4  Penguatkuasaan Peraturan UiTM

2.5  Menguatkuasakan peraturan UiTM terhadap orang awam

2.6  Menguatkuasakan peraturan UiTM terhadap kakitangan

2.7  Menguatkuasakan peraturan UiTM terhadap pekerja kontrak

 

Pentadbiran Am

4.1  Perkhidmatan kaunter keselamatan

4.2  Pengurusan perkhidmatan pelekat kenderaan UiTM dan pas keselamatan

4.3  Pengurusan latihan kakitangan

4.4  Pengurusan sistem fail keselamatan

4.5  Pengurusan cuti kakitangan

4.6  Pentadbiran logistik

4.7  Agihan tugas kakitangan

4.8  Pengurusan kerja lebih masa kakitangan

 

 

TARIKH KEMASKINI : 03.08.2020