Objektif Kualiti

1.      Melaksanakan aktiviti pemeriksaaan secara berkala (2 Bulan sekali) bagi mengurangkan aduan kerosakan

2.      Melaksanakan langkah - langkah / Program Berkaitan pengunaan tenaga bagi memastikan kos penggunaan elektrik dan air universiti dapat dikurangkan.

3.      Membuat kawalan supaya kos operasi tidak melebihi 50sen untuk satu kaki persegi sebulan.

4.      Memastikan 80% keputusan Kajian Kepuasan Pelanggan pada tahap memuaskan bagi tempoh setahun.

5.      Memastikan 80% latihan yang dirancang dilaksanakan dalam tempoh setahun.

6.      Memastikan 80% aduan kerosakan dibaikpulih dalam tempoh 3 hari bekerja dan bakinya dalam tempoh 7 hari.

7.      Mengambil langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan jiwa di tapak kerja bagi tempoh setahun.

Piagam Pelanggan

1.Memastikan aduan kerosakan dari pelanggan diberi respon dalam tempoh 1 jan dari masa penerimaan aduan.

2. Memastikan permohonan kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Jawatankuasa Ubahsuai Dalaman (JKUD) UiTM.

3. Memastikan gangguan bekalan elektrik dipulihkan dalam masa 2 jam dari masa penerimaan aduan.

4. Memastikan kemudahan fizikal dan infrastruktur selamat dan kondusif kepada warga kampus dan tetamu/pelawat.

 

TARIKH KEMASKINI : 03.08.2020