BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

Bil Borang Muat Turun
1. 

BORANG SIJIL CUTI SAKIT

 2.

BORANG PEMBATALAN KELUAR PEJABAT

 
 3.

BORANG ARAHAN/KELULUSAN BERTUGAS RASMI DI LUAR IBU PEJABAT

 
 4.

BORANG PERMOHONAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN & BORANG KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN

 
 5.

BORANG KELUAR NEGARA (RASMI)

 
6.

PENGISYTIHARAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN

 
7.

BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN DAN PEMBATALAN TARIKH DAN NEGARA BAGI URUSAN

KELUAR NEGARA RASMI / PERSENDIRIAN (PEJABAT NAIB CANSELOR)

 
8. PERMOHONAN PERBELANJAAN KEMUDAHAN PERUBATAN DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009 (BORANG PERUBATAN 1/09  
9.

BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN LUAR

 
10.  PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS STAF AKADEMIK  
11.  PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS STAFPENTADBIRAN  
12. PERMOHONAN ELAUN PERPINDAHAN RUMAH YANG DIBELI MELALUI SKIM PINJAMAN PERUMAHAN KERAJAAN  
13. BORANG ISYTIHAR HARTA (KALI PERTAMA DAN PERTAMBAHAN)  
14. BORANG PENGAKUAN TIADA PERUBAHAN KE ATAS PEMILIKAN HARTA  
15. BORANG PERISYTIHARAN PELUPUSAN HARTA  
16. TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KELUAR STESEN  
17. BORANG PERAKUAN SOKONGAN STAF AKADEMIK (DIGUNAKAN UNTUK CUTI TANPA GAJI/CUTI SEPARUH GAJI/BORANGPERTUKARAN/SAMBUNG BELAJAR)  
18. BORANG PERAKUAN SOKONGAN STAF PENTADBIRAN (DIGUNAKAN UNTUK CUTI TANPA GAJI/CUTI SEPARUH GAJI/BORANGPERTUKARAN/SAMBUNG BELAJAR)  
19. BORANG KENDERAAN  
20. BORANG RINGKASAN EKSEKUTIF (PENGANJUR PROGRAM)  
21.

BORANG PERMOHONAN PENYERTAAN LATIHAN ANJURAN AGENSI LUAR (Untuk makluman bagi permohonan ke luar negara perlu melalui e-international dalam staf portal)

 
22.

BORANG LAPORAN LATIHAN (PENGANJUR PROGRAM)

 
23.

BORANG LAPORAN LATIHAN (BORANG INI ADALAH UNTUK LATIHAN/KURSUS LUAR SELAIN ANJURAN UITM/KAMPUS SAHAJA)

 
24.

BORANG TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN KE KLINIK PANEL BUKANPILIHAN/BUKAN PANEL

 
25.

BORANG MELAPOR DIRI BAGI PEMEGANG BIASISWA / STAF CUTI BELAJAR

 
26.

PERMOHONAN ELAUN PENANGGUNGAN KERJA

 
27.
BORANG DAN PROSIDUR PERMOHONAN KELULUSAN PENGAJIAN SECARA SAMBILAN ATAU SEPARUH MASA

 

 

MAKLUMAN: Tuan/Puan Juga boleh melayari website ini untuk selain borang di atas di Pejabat Pendaftar (https://pendaftar.uitm.edu.my/muat-turun/borang)