FAKULTIProgram

Fakulti Akademi Pengajian Islam Kontemporari

Fakulti

Akademi Pengajian Islam Kontemporari.

IC120 - Diploma Pengurusan Halal .

Fakulti Sains Gunaan

Fakulti Sains Gunaan

AS114 – Diploma Mikrobiologi AS116 – Diploma Teknologi Makanan AS118 – Diploma Teknologi Tekstil AS201 – Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi

AS202 – Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia AS222 – Sarjana Muda (Kepujian) Kimia dengan Pengurusan AS246 - Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan PD007/PD008 – Pra Diploma Sains

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449

 

 

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449