FAKULTIProgram

  Fakulti Akademi Pengajian Islam Kontemporari

  Fakulti

  Akademi Pengajian Islam Kontemporari.

  IC120 - Diploma Pengurusan Halal .

  Fakulti Sains Gunaan

  Fakulti Sains Gunaan

  AS114 – Diploma Mikrobiologi AS116 – Diploma Teknologi Makanan AS118 – Diploma Teknologi Tekstil AS201 – Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi

  AS202 – Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia AS222 – Sarjana Muda (Kepujian) Kimia dengan Pengurusan AS246 - Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan PD007/PD008 – Pra Diploma Sains

   

  Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  Cawangan Negeri Sembilan

  Kampus Kuala Pilah
  Pekan Parit Tinggi
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan
  Malaysia

   

  General Inquiry:
  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
  Website Inquiry:

  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel: +606-4832100
  Faks: +606-4842449

   

   

   

  Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  Cawangan Negeri Sembilan

  Kampus Kuala Pilah
  Pekan Parit Tinggi
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan
  Malaysia

   

  General Inquiry:
  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
  Website Inquiry:

  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel: +606-4832100
  Faks: +606-4842449