PENGAJIAN SAINS PENGKOMPUTERAN DAN MATEMATIK

KOORDINATOR

Image

Nurul Aityqah Yaacob

aityqah@uitm.edu.my 

+606 483 2137

Pengajian Sains Pengkomputeran dan Matematik UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah menyediakan perkhidmatan dalam kursus pengajaran yang ditawarkan oleh jabatan kami. Kami komited dalam menyediakan program yang berkualiti dan memastikan penambahbaikan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan graduan profesional terbaik bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan visi UiTM. Bagi menyokong visi dan misi UiTM, berikut adalah senarai kursus yang kami sediakan:

 1. Pra-Diploma Sains (AS007/008)
 2. Pra-Diploma Sains Aliran STEM C and Sastera (AS002/003) 
 3. Pra-Diploma Pengajian Islam (IC001/002).
 4. Diploma Mikrobiologi (AS114) 
 5. Sarjana Muda Sains (AS201).
 6. Diploma Teknologi Makanan (AS116) 
 7. Sarjana Muda Sains (Sains dan Teknologi Makanan) (AS246)
 8. Diploma Teknologi Tekstil (AS118)
 9. Diploma Teknologi Tekstil dan Pakaian (AS122)
 10. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia dengan Pengurusan (AS222).
 11. Diploma Pengurusan Halal (IC120)
Prof. Madya
-
PhD
4
Pensyarah Kanan
11
Pensyarah
4
Pensyarah Muda
1

Pengenalan Jabatan Sains Komputer Dan Matematik

Pengenalan

Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) Kampus Kuala Pilah menawarkan “Course Ser­vic­ing” iaitu kursus-kursus Matematik, Statistik dan Sains Komputer bagi program Pra-Diploma, Diploma dan Sarjana Muda di Fakulti Sains Gunaan.

Setakat ini, jum­lah bilan­gan pen­syarah JSKM adalah seramai 16 orang pen­syarah yang ter­diri dari­pada 4 orang pensyarah Sains Komputer, 9 orang pensyarah Matematik dan 3 orang pensyarah Statistik.

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah:

 • Introduction to Statistics
 • Statistics for Science and Engineering
 • Business Mathematics
 • Pre-Calculus
 • Calculus I
 • Computer and Information Processing
 • Mathematics I (Advanced)
 • Mathematics Ii (Further)

 

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449