PUSAT PENGAJIAN BIOLOGI

KOORDINATOR

Image
DR. IDA MURYANY MD YASIN

ida9974@uitm.edu.my

+606 483 2342/ 2190

Pusat Pengajian Biologi, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah menawarkan dua (2) Program akademik iaitu AS201 - Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi dan AS114 – Diploma Mikrobiologi. Kami akan terus komited menjadi sebuah pusat pengajian yang berinovatif dan berdaya saing di peringkat global dalam menghasilkan graduan yang berkebolehan dan signifikan dalam bidang berkaitan keusahawanan, pembangunan modal insan dan pembangunan penyelidikan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan masa depan. 

 

Prof. Madya
-
PhD
17
Pensyarah Kanan
13
Pensyarah
8
Pelajar
835

Koordinator Program

Pengenalan

Pusat Pengajian Biologi, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah adalah sebahagian daripada Pusat Pengajian di bawah Fakulti Sains Gunaan, UiTM Kampus Kuala Pilah. PPBio menawarkan satu program Ijazah Sarjana Muda iaitu Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Biologi (AS201) sebagai Pengurus Pelaksana (PP). Selain itu, turut menawarkan program Diploma Mikrobiologi (AS114) sebagai Pengurus Utama. Kekuatan tenaga pensyarah adalah seramai 30 orang dan mempunyai purata

Piagam Pelanggan

Pusat Pengajian Biologi komited untuk mengendalikan program berkualiti bagi program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang terlibat dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran serta system pengurusan demi melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran kerja selaras dengan visi Universiti Teknologi MARA.

Perkhidmatan

Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan, Penerbitan Ilmiah

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449