PENTADBIRAN

Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel: 06-483 2208
No Fax: 06-484 2303

HAL EHWAL AKADEMIK

Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel: 06-483 2111
No Fax: 06-484 2449

HAL EHWAL PELAJAR

UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel: 06-483 2397/2398
No Fax: 06-484 2449

PJIM & A

Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel : 06- 483 2399
No Faks : 06 - 484 2303

PTAR

Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel: 06-483 2111
No Fax: 06-484 2303

PENGURUSAN FASILITI

Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel : 06-4832323/2316
No Fax : 06-4842155

INFOSTRUKTUR

Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Kuala Pilah
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan

No Tel: 06-483 2208
No Fax: 06-484 2449

DirektoriBahagianUnitPejabatKuala Pilah

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449