PENTADBIRAN

  Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel: 06-483 2208
  No Fax: 06-484 2303

  HAL EHWAL AKADEMIK

  Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel: 06-483 2111
  No Fax: 06-484 2449

  HAL EHWAL PELAJAR

  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel: 06-483 2397/2398
  No Fax: 06-484 2449

  JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

  Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel : 06- 483 2399
  No Faks : 06 - 484 2303

  PTAR

  Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel: 06-483 2111
  No Fax: 06-484 2303

  PENGURUSAN FASILITI

  Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel : 06-4832323/2316
  No Fax : 06-4842155

  INFOSTRUKTUR

  Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan
  Kampus Kuala Pilah
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan

  No Tel: 06-483 2208
  No Fax: 06-484 2449

  DirektoriBahagianUnitPejabatKuala Pilah

   

  Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  Cawangan Negeri Sembilan

  Kampus Kuala Pilah
  Pekan Parit Tinggi
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan
  Malaysia

   

  General Inquiry:
  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
  Website Inquiry:

  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel: +606-4832100
  Faks: +606-4842449