HAL EHWAL AKADEMIK

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Akademik adalah salah satu bahagian terpenting dalam struktur organisasi Universiti Teknologi MARA Negeri Sembilan. Bahagian ini terdiri daripada Unit Pentadbiran dan Rekod Pelajar, Unit Peperiksaan serta Unit Makmal. Bahagian Hal Ehwal Akademik bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Negeri Sembilan seperti.

 • Mengurus dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran
 • Menyediakan dan memberi khidmat sokongan untuk membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran
 • Menguruskan sistem rekod pelajar, peperiksaan serta urusan-urusan akademik yang berkaitan – maklumat pengajian pelajar serta urusan staf akademik

Piagam Pelanggan

Bahagian Hal Ehwal Akademik berjanji untuk terus memberi perkhidmatan yang berkesan, cekap dan tepat dengan mesra kepada pelajar, pensyarah, ibubapa dan pelanggan.

Perkhidmatan

UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD PELAJAR

Fungsi utama Unit Pentadbiran dan Rekod Pelajar adalah :

 

 1. Pentadbiran am HEA
 • Urusan rekod dan fail bahagian
 • Urusan surat menyurat bahagian
 • Tuntutan pelbagai pensyarah dan staf bahagian
 • Keperluan dan penempatan pensyarah
 • Inventori dan perlupusan bahagian
 • Tabung Amanah Pembangunan Akademik
 1. Pengurusan rekod pelajar dan pendaftaran
 • Pendaftaran pelajar baru
 • Fail peribadi pelajar
 • Pendaftaran kursus
 • Cuti khas
 • Menarik diri
 • Tangguh pengajian
 • Pengecualian kredit
 • Rayuan meneruskan pengajian
 • Surat pengesahan pelajar
 • Permohonan mini transkrip
 • Laporan ketidakhadiran kuliah
 • MDAB
 1. Pengurusan pembelajaran dan pengajaran
 • Jadual waktu kuliah
 • Alat bantuan mengajar
 • Pemantauan bilik kuliah
 • SUFO
 • PROPENS

UNIT MAKMAL

Pada masa kini UiTM Negeri Sembilan mempunyai sebanyak 35 unit  makmal yang dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

 1. Makmal Teknologi Makanan
 2. Makmal Mikrobiologi

Makmal Fizik

 1. Makmal Biologi
 2. Makmal Kimia
 3. Makmal Tekstil (masih dalam perancangan)
 4. Makmal Biologi
 5. Makmal Kimia
 6. Makmal Tekstil (masih dalam perancangan)

Berikut merupakan antara fungsi Unit Makmal

 1. Pentadbiran
 • Membantu HEA dalam menguruskan latihan industri pelajar di Unit Makmal
 • Pengurusan keselamatan makmal
 • Membantu penyeliaan urusan penstoran bahan dan peralatan makmal
 1. Pengajaran
 • Merancang keperluan makmal untuk memastikan keperluan pengajaran mencukupi
 • Merancang perlaksanaan tugas dan operasi makmal
 1. Penyelidikan
 • Merancang perlaksanaan tugas operasi penyelidikan
 • Membantu dalam mengendalikan peralatan penyelidikan
 • Membantu dalam menguruskan kerjasama/jalinan bersama agensi luar sekiranya ada
 • Menyelia lawatan/projek pelajar UiTM dan agensi luar (IPTA/Sekolah dll)

    4. Pengurusan Sumber/Alat

 • Membantu dalam urusan penyelenggaraan peralatan
 • Membantu mengurus dan mengkoordinasikan perolehan dan pembelian keperluan makmal
 • Mengurus operasi pelupusan

UNIT PEPERIKSAAN

Fungsi utama Unit Peperiksaan :

 1. Menguruskan Hal Ehwal Peperiksaan
 • Peperiksaan akhir/peperiksaan khas
 • Keperluan peperiksaan
 • Rayuan Semak Semula
 1. Percetakan
 • Percetakan kertas soalan peperiksaan akhir
 • Percetakan ujian/kuiz pensyarah
 • Percetakan pelbagai kampus

 

BUKU PERATURAN AKADEMIK

BUKU PERATURAN AKADEMIK

Muaturun

Buku Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2017 (Bilangan 1)

[Download]

 

BORANG-BORANG STAF

BIL

BORANG

MUATURUN

1.        

TOKOH-AKADEMIK

[Download]

2.        

AKADEMIK-HARAPAN (1)

[Download]

3.        

INOVASI-DAN-PENGKOMERSIALAN-PRODUK

[Download]

4.        

MAKALAH--JURNAL

[Download]

5.        

PENGAJARAN

[Download]

6.        

PENERBITAN-BUKU

[Download]

7.        

KEPIMPINAN

[Download]

8.        

PENYELIDIK

[Download]

9.        

PENULIS

[Download]

10.    

PENCERAMAH

[Download]

11.    

E-PEMBELAJARAN

[Download]

12.    

PENYELIA

[Download]

13.    

BORANG PERMOHONAN MENGADAKAN AKTIVITI AKADEMIK (TAPA) 

[Download]

14.    

SENARAI SEMAK PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR 

[Download]

15.    

BORANG SURAT LANTIKAN

[Download]

16.    

BORANG PERUBAHAN MAKLUMAT AKTIVITI PELAJAR

[Download]

17.    

BORANG PENILAIAN KAJI SELIDIK TAPA 

[Download]

18.    

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM (TAPA)

[Download]

19.    

BORANG LAPORAN TAPA 

[Download]

20. 

BORANG PERMOHONAN ATAU PEMBATALAN AKSES SIMS

[Download]

 

BORANG-BORANG PELAJAR

BIL

BORANG

MUATURUN

1. 

BORANG PERMOHONAN MINI TRANSKRIP & TAMAT BELAJAR

[Download]

2. 

BORANG PENGESAHAN PELAJAR

[Download]

3. 

BORANG ADUAN MASALAH PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR

[Download]

4. 

PERMOHONAN KEBENARAN TIDAK-MENDUDUKI PEPERIKSAAN

[Download]

5.

BORANG PERMOHONAN PRA PENGAJIAN TINGGI

[Download]

6.

BORANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN YURAN

[Download]

7. 

BORANG URUSAN PENYELIDIKAN PELAJAR

[Download]

8.

BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN KREDIT

[Download]

9.

BORANG MENARIK DIRI DARI UiTM

[Download]

10.

BORANG PERMOHONAN CUTI KHAS

[Download]

11.

BORANG PENGECUALIAN KULIAH

[Download]

12. 

BORANG PENYEMAKAN SEMULA KERTAS JAWAPAN PEPERIKSAAN

 [Download]
13.

BORANG KEBENARAN TIDAK MENGIKUTI KULIAH (KURSUS BERTINDIH) BAGI PELAJAR YANG MENGULANG

[Download]

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449