PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT DAN ALUMNI

Image
PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT DAN ALUMNI
 
Pengenalan
Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM & A) telah ditubuhkan pada tahun 2010. Bahagian PJIM&A diketuai oleh Seorang Timbalan Rektor PJIM & A yang dibantu oleh tiga (3) orang koordinator, tiga (3) orang penyelaras dan dua orang (2) kerani bagi menjalankan fungsi-fungsi utama yang terdapat di PJIM&A merangkumi ketiga-tiga kampus di bawah UiTM Cawangan Negeri Sembilan iaitu kampus Kuala Pilah, kampus Seremban dan kampus Rembau. Fungsi dan peranan yang dijalankan di bahagian ini dilihat sebagai satu wahana yang tepat dan signifikan untuk mendorong dan melonjakkan UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk terus menjadi sebuah universiti bertaraf dunia di dalam bidang penyelidikan, perundingan, penerbitan, inovasi, pengkomersilan dan keusahawanan.
 
Visi
Menjadi sebuah pusat pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan, penerbitan, pengkomersilan dan keusahawanan serta kerjasama bersama industri, kerajaan, swasta dan masyarakat untuk faedah bersama.
 
Misi
Untuk menawarkan pengetahuan, kepakaran, khidmat masyarakat dan jalinan kerjasama dua hala menerusi budaya terarah dan persekitaran kondusif bagi meneraju pengembangan bumiputera profesional yang lebih tangkas melalui kurikulum canggih dan penyelidikan yang lebih berkesan.
 
Objektif
 • Mengurus dan mengkoordinasi perkhidmatan pengurusan yang berkualiti untuk memastikan penyelidikan, penulisan dan perundingan yang lebih berimpak di peringkat antarabangsa.
 • Memberikan peluang yang maksimum dalam pengembangan rekacipta, inovasi dan pengkomersilan produk agar terus menyerlah di peringkat antarabangsa. 
 • Menghubungkan dan memadankan kecekapan teras perniagaan dikalangan warga kampus dan pelajar di dalam tren industri perniagaan terkini.
 • Menghubungkan dan menjalinkan hubungan kerjasama dua hala di antara UiTM CNS dengan rakan industri dan komuniti agar UiTM CNS terus menjadi sebuah pusat rujukan kepakaran dalam isu-isu pembangunan kemasyarakatan. 
 • Memberikan peluang kepada para Alumni agar terus releven dan kekal di dalam sistem universiti bagi menyumbangkan tenaga serta khidmat nasihat dan kepakaran kepada masyarakat.
Image
Image
UNIT PENYELIDIKAN DAN PERUNDINGAN

 • Mempromosikan geran penyelidikan yang ditawarkan diperingkat universiti, kebangsaan, industri dan antarabangsa kepada staf akademik UiTM CNS.
 • Mengurus, menyelaras dan memberi perkhidmatan dalam hal berhubung penyelidikan, perundingan dan hasil penyelidikan.
 • Menawarkan maklumat dan latihan dalam penyelidikan, perundingan dan hasil penyelidikan.
 • Memantau dan merekodkan peratusan keseluruhan projek penyelidikan yang selesai tepat pada tempoh yang telah ditetapkan (complete on time) bagi keseluruhan staf akademik UiTM CNS.
 • Bertanggungjawab dalam menguruskan sistem IRES/ICONS


DR. RUHAIDA RUSMIN
KOORDINATOR PENYELIDIKAN DAN PERUNDINGAN
Emel :ruhaida@uitm.edu.my
Phone: 06 - 483 2178-----------------------------------------------------------------------------
UNIT PENULISAN DAN PENERBITAN

Mengurus, menyelaras dan memberi perkhidmatan dalam hal berhubung penerbitan dan penulisan.
Menawarkan maklumat dan latihan dalam penerbitan dan penulisan.
Merekodkan dan mengemaskini penerbitan berindeks bagi jurnal dan prosiding konferensi (Scopus, WoS, ERA).
Merekod dan mengemaskini jumlah penerbitan berindex kampus.
Memberi khidmat nasihat mengenai proses dan penggunaan sistem PRISMa.TS. DR. NOR’AISHAH HASAN
PENYELARAS PENULISAN DAN PENERBITAN
Emel :aishahnh@uitm.edu.my
Phone: 06 - 483 2169
-------------------------------------------------------------------------------
UNIT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN

 • Merekodkan penyertaan dan pencapaian di mana-mana pertandingan inovasi yang disertai oleh warga kampus.
 • Mengurus dan memberikan khidmat nasihat di dalam urusan inovasi dan pengkomersilan produk di peringkat kampus.
 • Merekodkan dan mengemaskini bilangan item atau produk yang dipatenkan dan IPR lain oleh warga kampus.
 • Merekodkan dan mengemaskini bilangan produk/perkhidmatan yang berjaya dikomersilkan oleh warga kampus.
 • Bertanggungjawab di dalam proses pengumpulan data bagi Skor Myra kampus.


 1. DATA PENGLIBATAN INOVASI UiTMCNS (JUL-DIS 2020)
 2. DATA PENGLIBATAN INOVASI UiTMCNS (JAN - JUL 2021)


DR. NORLIZA DZAKARIA
PENYELARAS INOVASI & PENGKOMERSILAN
Emel :norliza864@uitm.edu.my
Phone: 06-483 2194-------------------------------------------------------------------------------
UNIT ICAN

Mengumpulkan data maklumat perhubungan industri-UiTM CNS.
Membantu di dalam perancang dan pelaksanaan MoU/MoA antara PTJ UiTM CNS - industri dan lain-lain badan yang berkaitan.
Merekodkan dan mengemaskini jumlah pensyarah yang menjadi pakar rujuk organisasi luar selain UiTM.
Mengumpulkan data bagi maklumat berkaitan University Social Response (USR) bagi UiTM CNS.
Menentukan dan membantu staf dan pelajar menjalankan program kesukarelawanan secara kolaborasi bersama industri/ masyarakat sekitar Negeri Sembilan.
Menentukan penglibatan kampus dalam khidmat masyarakat di peringkat antarabangsa.
Merekodkan dan mengemaskini data bagi Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) IPT untuk semua graduan UiTM CNS setiap kali konvokesyen.
Mengadakan bengkel/kursus/ceramah bagi meningkatkan peluang kebolehpasaran pelajar UiTM CNS.
Bertanggungjawab menguruskan sistem SMART.
 1. Pengenalan ICAN UiTM Cawangan Negeri Sembilan
 2. Senarai Program Jaringan UiTMCNS 2020


ASMAHANIM BINTI HAJI MOHAMAD YUSUF
KOORDINATOR ICAN
Emel :hanimyusuf@uitm.edu.my
Phone: 06-634 2717-----------------------------------------------------------------------------

UNIT MASMED • Menguruskan dan memantau aktiviti berkaitan MyAgrosis, keusahawanan, pembangunan usahawan muda di kalangan mahasiswa UiTM di peringkat dalam dan luar kampus UiTM CNS.
 • Menjaga hubungan baik dua hala UiTM CNS - FAMA.
 • menggerak dan menyelaras aktiviti pembudayaan keusahawanan di kalangan mahasiswa UiTM CNS.
 • Menasihat dan memantau kebolehpasaran dan pengkomerislan produk keusahawanan mahasiswa.
 • Melibatkan kumpulan mahasiswa UiTM CNS ke pertandingan social entrepreneurship.
 • Memantau aktiviti penggunaan ruang niaga dan kemudahan perniagaan oleh pelajar di UITM CNS

 1. Program MASMED UiTMCNS 2021
 2. Program MASMED UiTMCNS 2020
 3. Program MASMED UiTMCNS (2018-2019)
 4. Tabung Keusahawanan Siswa
 5. myENT
 6. MASMED UiTMCNS (RUANG NIAGA SISWA)YM DR. RAJA MAYANG DELIMA MOHD BETA
KOORDINATOR MASMED
Emel :drmayang@uitm.edu.my 
Phone: 06 - 4832129

-------------------------------------------------------------------------------
UNIT INFORMASI

 • Menulis berita dan pelaporan aktiviti kejayaan dan pencapaian PJIMA UiTM CNS untuk dimuat naik di laman sosial PJIMA dan UiTM CNS.
 • Merangka dan mengemaskini kandungan informasi berkaitan PJIMA di website UiTM CNS.
 • Bertanggungjawab dalam mengemaskini informasi di papan kenyataan dan Wikipedia dan berkaitan PJIMA UiTM CNS.
 • Merancang dan menyediakan infografik/video berkaitan informasi umum, promosi, aktiviti, kejayaan, pencapaian PJIMA UiTM CNS.
 • Memuat naik infografik/video berkaitan aktiviti, kejayaan, pencapaian PJIMA ke laman sosial PJIMA UiTM CNS / News Hub / Wikipedia/ QS Wow News dengan kerjasama unit-unit berkaitan.
 • Bertanggungjawab memantau dan mengemaskini laman sosial PJIMA dari semasa ke semasa.


SITI ZAHARAH MOHD RUSLAN
PENYELARAS UNIT INFORMASI
Emel :zaharah6435@uitm.edu.my
Phone: 06 - 483 2197
Image

BIL

BORANG

MUAT TURUN

1

BORANG PERMOHONAN PENYERTAAN LATIHAN ANJURAN AGENSI LUAR

[MUAT TURUN]

2

BORANG PERAKUAN PENGHASILAN PENYELIDIKAN BAGI TUJUAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN PENSYARAH UiTM

[MUAT TURUN]

3

SENARAI SEMAK PERMOHONAN STAF AKADEMIK UNTUK MENGHADIRI / MEMBENTANG KERTAS KERJA (KURSUS/SEMINAR/PERSIDANGAN/BENGKEL)

[MUAT TURUN]

4

CARTA ALIR PROSES HEBAHAN INOVASI DAN ANUGERAH

[MUAT TURUN]

UNIT ICAN

1

SENARAI RAKAN KERJASAMA (MoA_MoU) UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN 2021

[MUAT TURUN]

2

PEKELILING PENGURUSAN  (MOU) DAN MEMORANDUM PERSETUJUAN (MOA)

[MUAT TURUN]

UNIT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN

1

CR-1Myipo

[MUAT TURUN]

2

CR-5Myipo

[MUAT TURUN]

Image

November 2022

e-BULETIN ICAN

November 2022

October 2022

Chapter in Book

March 2022

March 2022

November 2021

November 2021

October 2021

e-BULETIN GEBANC

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449