Image

  Unit Pengurusan Kualiti UiTMCNS
  Unit Kualiti UiTM Negeri Sembilan berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Sistem ini diwujudkan bagi memastikan satu Sistem Pengurusan Kualiti dapat dibentuk dan dilaksana dengan cekap, tepat dan berkesan berpandukan kepada Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti yang ditetapkan.

  •   
  •   
  •   
  •   

  MANUAL KUALITI

  MK.UiTM KNS.01

  [Muat Turun]

   

  Untuk memuat turun, sila klik pautan pada setiap prosedur.

   

  PROSEDUR KUALITI (OPERASI)
  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).01 Prosedur Pendaftaran Pelajar
  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).03 Prosedur Pengurusan Rekod Pelajar
  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).04

  Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Program Pengajar

  Lampiran P (4) - 1 Contoh Lampiran ATS KS [PDF]

  Lampiran P (4) - 2 Contoh Lampiran ATS KS [XLS]

  Lampiran P (4) - 3 Bilik Kuliah

  Lampiran P (4) - 4 Kumpulan Pelajar

  Lampiran P (4) - 5 Pensyarah

  Lampiran P (4) - 6 Borang Perubahan Jadual Waktu

  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).05

  Prosedur Perolehan Perkhidmatan Staf Sambilan Akademik

  Lampiran P (5) - 1 Borang permohonan pensyarah sambilan sepenuh masa

  Lampiran P (5) - 2 Borang permohonan pensyarah sambilan

  Lampiran P (5) - 3 Borang Maklumbalas Kualiti Pengajaran Pembelajaran (Syarahan Sambilan Sepenuh Masa)

  Lampiran P (5) - 4 Borang Keperluan Tenaga Pengajar Mengikut Kursus (Jadual  1)
  Lampiran P (5) - 5 Borang Keperluan Tenaga Pengajar Mengikut Bidang (Jadual 2)

  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).06. Prosedur Penyelenggaraan Ruang dan Peralatan Pembelajaran
  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).07

  Prosedur Penyediaan Fail Kursus

  Lampiran P (7) - 1 Senarai Semak FK

  PK.UiTM.CNS.HEA. (O). 08

  Prosedur Penyediaan Fail Portfolio Pengajaran

  Lampiran P (8) - 1 Senarai Semak PFP

  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).09 Prosedur Pengendalian Kuliah Lampiran P (9)
  PK.UITM.CNS.HEA. (O).10 Prosedur Pengendalian Makmal Sains
  PK.UiTM.CNS.HEA. (O).11

  Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan

  Lampiran P (11) - 1 Surat Pengumuman Penyediaan Kertas Soalan Mac 2016
  Lampiran P (11) - 2 Garis Panduan Format Kertas Soalan (Bahasa Melayu) 
  Lampiran P (11) - 3 Borang Penyerahan Kts Soalan (Produk Pelanggan) 03-02-03 (Semakan F) - Ogos 2015
  Lampiran P (11) - 4 Borang Pengakuan Staf - 03-07-01 (Semakan H) - Ogos 2015
  Lampiran P (11) - 5 Contoh Appendix Melintang Mac 2016
  Lampiran P (11) - 6 Contoh Appendix Mac 2016
  Lampiran P (11) - 7 contoh Template Kertas Soalan Mac 2016

  PK.UiTM.KNS.HEA. (O).12 Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan_TANGGUH
  PK.UiTM.KNS.HEA. (O).13 Prosedur Pengendalian Peperiksaan Akhir
   UiTM.KNS.HEA. (O).15  Prosedur  Pengurusan, Penilaian & Keputusan Peperiksaan

  Kualiti - UiTM

  # Nama Dokumen Pautan
  1. Borang Tindakan Pembetulan & Pencegahan [Muat Turun]
  2. UiTM Quality Assurance and Enhancement Policy (QAEP) [Muat Turun]
  3. Malaysian Standard ISO9001:2015 [Muat Turun]

   

   

  Teaching Portfolio (HEA)

  # Nama Dokumen Pautan
  1. Penggunaan Buku Teaching Portfolio A Handbook for UiTM Academic Staff [Muat Turun]
  2. Teaching Portfolio (HEA) [Muat Turun]                        

   

   

  Teaching File

  # Nama Dokumen Pautan
  1. Senarai Semak Teaching File [Muat Turun]

   

   

  Fail Kursus (FK)

  # Nama Dokumen Pautan
  1. Muka Depan FK [Muat Turun]
  2. Senarai Semak FK [Muat Turun]
  3. Spine FK [Muat Turun]

   Portfolio Pengajaran (PFP)

  # Nama Dokumen Pautan
  1. Muka Depan PFP [Muat Turun]
  2. Senarai Semak PFP [Muat Turun]
  3. Spine PFP [Muat Turun]

   

   

  EKSA - Ekosistem Kondusif Sektor Awam

  # Nama Dokumen Pautan
  1. Panduan EKSA dan perbandingan dengan amalan 5S [Muat Turun]
  2. Garispanduan EKSA UiTMNS Kampus K Pilah
  • Muka depan
  • Isi kandungan
  • Halaman akhir (belakang)

   [Muat Turun] muka depan

  [Muat Turun]
  isi kandungan

  [Muat Turun]muka akhir

   

   

  Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  Cawangan Negeri Sembilan

  Kampus Kuala Pilah
  Pekan Parit Tinggi
  72000 Kuala Pilah
  Negeri Sembilan
  Malaysia

   

  General Inquiry:
  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
  Website Inquiry:

  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel: +606-4832100
  Faks: +606-4842449