Image

Unit Pengurusan Kualiti UiTMCNS
Unit Kualiti UiTM Negeri Sembilan berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Sistem ini diwujudkan bagi memastikan satu Sistem Pengurusan Kualiti dapat dibentuk dan dilaksana dengan cekap, tepat dan berkesan berpandukan kepada Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti yang ditetapkan.

  •   
  •   
  •   
  •   
MANUAL KUALITI UiTMCNS 
BIL
DOKUMEN
MUAT TURUN
1.
MANUAL KUALITI UiTMCNS ISO 9001-2015
[Muat Turun]


PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

BIL
DOKUMEN
MUAT TURUN
1.
PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN - PK.UiTM.CNS.P.05
 [Muat Turun]
2.
PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN - PK.UiTM.CNS(P).09
 [Muat Turun]
3.
PROSEDUR AUDIT DALAM - PK.UiTM.KNS.(P).03
 [Muat Turun]
4.
PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN - PK.UiTM.CNS(P).07
 [Muat Turun]
5.
PROSUDER PENGURUSAN RISIKO
 [Muat Turun]
6.
PROSUDER KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
 [Muat Turun]
PROSEDUR PENGENDALIAN MAKMAL SAINS
BIL
DOKUMEN
MUAT TURUN
1.
PROSEDUR PENGENDALIAN KELAS AMALI - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).1
 [Muat Turun]
2.
PROSEDUR PENGENDALIAN PROJEK PENYELIDIKAN PELAJAR TAHUN AKHIR SARJANA MUDA - PK.UMS.HEA.UiTM. CNS.(O).2 
 [Muat Turun]
3.
PROSEDUR PENGGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN SELEPAS WAKTU PEJABAT - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).3
 [Muat Turun]
4.
PROSEDUR PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).4 
[Muat Turun]
5.
PROSEDUR PENGENDALIAN, PENYIMPANAN & PELUPUSAN SISA BAHAN KIMIA - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).5
 [Muat Turun]
6.
PROSEDUR PENTADBIRAN AM MAKMAL SAINS - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).6
[Muat Turun]
7.
PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL SAINS - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).7 
 [Muat Turun]
8.
PROSEDUR PEMBANGUNAN SUMBER MAKMAL SAINS - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).8
 [Muat Turun]
9.
PROSEDUR PEROLEHAN BEKALAN & PERKHIDMATAN MAKMAL SAINS DI DALAM SISTEM FINEPROCUREMENT PLUS - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).9
[Muat Turun]
10.
PROSEDUR PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN PERALATAN MAKMAL - PK.UMS.HEA.UiTM.CNS(0).10 
 [Muat Turun]

Kualiti - UiTM

# Nama Dokumen Pautan
1. Borang Tindakan Pembetulan & Pencegahan [Muat Turun]
2. UiTM Quality Assurance and Enhancement Policy (QAEP) [Muat Turun]
3. Malaysian Standard ISO9001:2015 [Muat Turun]

  

EKSA - Ekosistem Kondusif Sektor Awam

# Nama Dokumen Pautan
1. Panduan EKSA dan perbandingan dengan amalan 5S [Muat Turun]
2. Garispanduan EKSA UiTMNS Kampus K Pilah
  • Muka depan
  • Isi kandungan
  • Halaman akhir (belakang)

 [Muat Turun] muka depan

[Muat Turun]
isi kandungan

[Muat Turun]muka akhir

 

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Kuala Pilah
Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Malaysia

 

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-4832100
Faks: +606-4842449