AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI (ACIS)

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) ditubuhkan pada Disember 2012. Dahulunya dikenali sebagai Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam atau Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU). Kini ACIS berperanan sebagai salah satu akademi yang bertanggungjawab menguruskan sesi pembelajaran dan pengajaran (PdP) berkaitan subjek-subjek pengajian Islam, ia terdapat di setiap kampus di seluruh cawangan di setiap negeri. 

Di UiTM Cawangan Negeri Sembilan kampus Rembau, ACIS menjalankan “
Course Servicing” bagi subjek-subjek yang berkaitan dengan Pengajian Islam bagi program, Diploma dan Sarjana Muda di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Pengurusan Maklumat dan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan.

Para pensyarah ACIS turut bertanggungjawab menerajui aktiviti-aktiviti kerohanian dan keagamaan di kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Rembau selain menyumbang tenaga dan kepakaran mencurahkan ilmu di dalam bilik kuliah. Mempunyai seramai 8 orang tenaga akademik yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Ubaidah selaku Koordinator.

ACIS juga komited untuk menyediakan PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN ISLAM yang berkualiti untuk memenuhi kehendak pelanggan demi membangunkan warga universiti yang berilmu, berakhlak dan bertaqwa. ACIS juga sentiasa melaksanakan sistem pengurusan kualiti yang cekap, berkesan dan sentiasa melaksanakan penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi sebuah organisasi terunggul di sebuah institut pengajian tinggi awam yang utama di Malaysia.

FALSAFAH
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.

VISI
Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan.

MISI
Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.

OBJEKTIF
 1. Memperluas akses pendidikan tinggi
 2. Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
 3. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negara dan kemakmuran global
 4. Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
 5. Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
 6. Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
 7. Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
 8. Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
 9. Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
 10. Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi

NILAI
Kecemerlangan
 • Mengamalkan kualiti piawai dalaman yang standard bagi memenuhi keperluan dan jangkaan pemegang taruh.
Sinergi
 • Bekerjasama rapat untuk memaksimumkan produktiviti yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat.
Integriti
 • Memupuk nilai kejujuran, hormat dan ketelusan untuk mencapai standard profesionalisme yang tinggi.
Image
 

 

MUHAMMAD NOOR HUSSIN

Pensyarah / Koordinator

muhammadnoor@uitm.edu.my

606-6982346

 

Expert Profile Page

 

 

 

DR. ADIBAH BAHORI

Pensyarah Kanan

adibahbahori@uitm.edu.my

606-6982351

 

 

Expert Profile Page

 

 

 

 

DR. NURSAFRA MOHD ZHAFFAR

Pensyarah Kanan

nursafra@uitm.edu.my

606-6982349

 

 

Expert Profile Page

 

 

 

 

 

SUHAILA SHARIL

Pensyarah

suhaila.sharil@uitm.edu.my

606-6982345

 

 

Expert Profile Page

 

 

 

SITI NUR HUSNA ABD RAHMAN

Pensyarah

snhusna@uitm.edu.my

606-6982194

 

 

- FIQH SEMASA
- FALAK
- SYARIAH
- HALAL

 

 

 

ROS AMIRA MOHD RUSLAN

Pensyarah

rosamira@uitm.edu.my

606-6982230

 

 

- SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
- SYARIAH DAN MUAMALAT

 

 

 

MOHD HIDAYAT MAHADI

Pensyarah

mohdhidayat@uitm.edu.my

606-6982348

 

 

- PEMIKIRAN DAN FALSAFAH, ETIKA DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

DIPLOMA
CTU101 : FUNDAMENTALS OF ISLAM
CTU152 : VALUES AND CIVILIZATION I
CTU271 : ISLAM AND COMMUNICATION
CTU241 : FUNDAMENTAL OF ISLAMIC ECONOMICS
CTU264 : ISLAMIC INFORMATION MANAGEMENT
CTU351 : FUNDAMENTALS OF ISLAMIC BANKING
IDA102 : MAN AND RELIGION
IDA153 : INTRODUCTION TO ETHICS & CIVILIZATION
IDA202 : ISLAMIC SOCIETY AND STATE

IJAZAH SARJANA MUDA
CTU552 : PHILOSOPHY ANG CURRENT ISSUES
CTU554 : VALUES AND CIVILIZATION II

2022

SIRI 39 - 49

SIRI 39           SIRI 40           SIRI 41           SIRI 42 

SIRI 43           SIRI 44           SIRI 45           SIRI 46 

SIRI 47           SIRI 48           SIRI 49 

2022

2021

SIRI 28 - 38

SIRI 28           SIRI 29           SIRI 30           SIRI 31 

SIRI 32           SIRI 33           SIRI 34           SIRI 35 

SIRI 36           SIRI 37           SIRI 38 

2021

2020

SIRI 18 - 27

SIRI 18           SIRI 19           SIRI 20           SIRI 21 

SIRI 22           SIRI 23           SIRI 24           SIRI 25 

SIRI 26           SIRI 27 

2020

2019

SIRI 09 - 17

SIRI 09           SIRI 10           SIRI 11           SIRI 12 

SIRI 13           SIRI 14           SIRI 15           SIRI 16 

SIRI 17 

2019

2018

SIRI 01 - 08

SIRI 01           SIRI 02           SIRI 03           SIRI 04 

SIRI 05           SIRI 06           SIRI 07           SIRI 08 

2018

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391