AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI (ACIS)

KOORDINATOR

Image
MUHAMMAD NOOR HUSSIN
muhammadnoor@uitm.edu.my
06 698 2346
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (Academy Contemporary of Islamic Studies) (ACIS)) merupakan satu unit pelengkap kepada keseluruhan struktur organisasi akademik di Universiti Teknologi Mara (UiTM). Kewujudan ACIS di UiTM adalah selaras dengan misi dan visi UiTM yang ingin melahirkan golongan profesional bumiputera yang bertakwa dan bersifat mulia. ACIS berperanan penting dalam memastikan misi dan visi UiTM tercapai dengan melahirkan golongan profesional bumiputera yang bukan sahaja berdaya saing dalam dunia moden malah golongan yang berpegang kepada agama dan adat resam bangsa.

Justeru ACIS memikul tanggungjawab yang besar dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi kursus-kursus berteraskan Islam khususnya bagi kursus universiti kepada semua fakulti/program di peringkat diploma dan ijazah serta kursus elektif mengikut keperluan bidang program di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Di samping itu, ACIS UiTM Cawangan Negeri Sembilan turut menawarkan program.
Prof. Madya
-
PhD
2
Pensyarah Kanan
-
Pensyarah
6
Image
 

 

MUHAMMAD NOOR HUSSIN

Pensyarah / Koordinator

muhammadnoor@uitm.edu.my

606-6982346

 

Expert Profile Page

 

 

 

DR. ADIBAH BAHORI

Pensyarah Kanan

adibahbahori@uitm.edu.my

606-6982351

 

 

Expert Profile Page

 

 

 

 

DR. NURSAFRA MOHD ZHAFFAR

Pensyarah Kanan

nursafra@uitm.edu.my

606-6982349

 

 

Expert Profile Page

 

 

 

 

 

SUHAILA SHARIL

Pensyarah

suhaila.sharil@uitm.edu.my

606-6982345

 

 

Expert Profile Page

 

 

 

SITI NUR HUSNA ABD RAHMAN

Pensyarah

snhusna@uitm.edu.my

606-6982194

 

 

- FIQH SEMASA
- FALAK
- SYARIAH
- HALAL

 

 

 

ROS AMIRA MOHD RUSLAN

Pensyarah

rosamira@uitm.edu.my

606-6982230

 

 

- SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
- SYARIAH DAN MUAMALAT

 

 

 

MOHD HIDAYAT MAHADI

Pensyarah

mohdhidayat@uitm.edu.my

606-6982348

 

 

- PEMIKIRAN DAN FALSAFAH, ETIKA DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

DIPLOMA
CTU101 : FUNDAMENTALS OF ISLAM
CTU152 : VALUES AND CIVILIZATION I
CTU271 : ISLAM AND COMMUNICATION
CTU241 : FUNDAMENTAL OF ISLAMIC ECONOMICS
CTU264 : ISLAMIC INFORMATION MANAGEMENT
CTU351 : FUNDAMENTALS OF ISLAMIC BANKING
IDA102 : MAN AND RELIGION
IDA153 : INTRODUCTION TO ETHICS & CIVILIZATION
IDA202 : ISLAMIC SOCIETY AND STATE

IJAZAH SARJANA MUDA
CTU552 : PHILOSOPHY ANG CURRENT ISSUES
CTU554 : VALUES AND CIVILIZATION II

2022

SIRI 39 - 49

SIRI 39           SIRI 40           SIRI 41           SIRI 42 

SIRI 43           SIRI 44           SIRI 45           SIRI 46 

SIRI 47           SIRI 48           SIRI 49 

2022

2021

SIRI 28 - 38

SIRI 28           SIRI 29           SIRI 30           SIRI 31 

SIRI 32           SIRI 33           SIRI 34           SIRI 35 

SIRI 36           SIRI 37           SIRI 38 

2021

2020

SIRI 18 - 27

SIRI 18           SIRI 19           SIRI 20           SIRI 21 

SIRI 22           SIRI 23           SIRI 24           SIRI 25 

SIRI 26           SIRI 27 

2020

2019

SIRI 09 - 17

SIRI 09           SIRI 10           SIRI 11           SIRI 12 

SIRI 13           SIRI 14           SIRI 15           SIRI 16 

SIRI 17 

2019

2018

SIRI 01 - 08

SIRI 01           SIRI 02           SIRI 03           SIRI 04 

SIRI 05           SIRI 06           SIRI 07           SIRI 08 

2018

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391