AKADEMIK PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI (ACIS)

  Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) ditubuhkan pada Disember 2012. Dahulunya dikenali sebagai Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam atau Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU). Kini ACIS berperanan sebagai salah satu akademi yang bertanggungjawab menguruskan sesi pembelajaran dan pengajaran (PdP) berkaitan subjek-subjek pengajian Islam, ia terdapat di setiap kampus di seluruh cawangan di setiap negeri. 

  Di UiTM Cawangan Negeri Sembilan kampus Rembau, ACIS menjalankan “
  Course Servicing” bagi subjek-subjek yang berkaitan dengan Pengajian Islam bagi program, Diploma dan Sarjana Muda di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Pengurusan Maklumat dan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan.

  Para pensyarah ACIS turut bertanggungjawab menerajui aktiviti-aktiviti kerohanian dan keagamaan di kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Rembau selain menyumbang tenaga dan kepakaran mencurahkan ilmu di dalam bilik kuliah. Mempunyai seramai 8 orang tenaga akademik yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Ubaidah selaku Koordinator.

  ACIS juga komited untuk menyediakan PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN ISLAM yang berkualiti untuk memenuhi kehendak pelanggan demi membangunkan warga universiti yang berilmu, berakhlak dan bertaqwa. ACIS juga sentiasa melaksanakan sistem pengurusan kualiti yang cekap, berkesan dan sentiasa melaksanakan penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi sebuah organisasi terunggul di sebuah institut pengajian tinggi awam yang utama di Malaysia.

  FALSAFAH
  Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.

  VISI
  Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan.

  MISI
  Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.

  OBJEKTIF
  1. Memperluas akses pendidikan tinggi
  2. Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
  3. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negara dan kemakmuran global
  4. Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
  5. Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
  6. Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
  7. Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
  8. Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
  9. Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
  10. Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi

  NILAI
  Kecemerlangan
  • Mengamalkan kualiti piawai dalaman yang standard bagi memenuhi keperluan dan jangkaan pemegang taruh.
  Sinergi
  • Bekerjasama rapat untuk memaksimumkan produktiviti yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat.
  Integriti
  • Memupuk nilai kejujuran, hormat dan ketelusan untuk mencapai standard profesionalisme yang tinggi.
  Image
  Bil. Nama JAWATAN BIDANG TEL PEJABAT
  1 AHMAD FAIZ HAJI AHMAD UBAIDAH KOORDINATOR DAKWAH DAN KEPIMPINAN +606 698 2344 / 2167
  2 DR ADIBAH BAHORI PENSYARAH KANAN

  SYARIAH DAN UNDANG - UNDANG

  MAQASID SYARIAH

  FIQH

  +606 698 2351
  3 DR NURSAFRA MOHD ZHAFFAR PENSYARAH KANAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  PERKAEDAHAN PENGAJARAN

  PEMIKIRAN KRITIS

  +606 698 2349
  4 MUHAMMAD NOOR HUSSIN PENSYARAH KANAN

  EKONOMI ISLAM

  MUAMALAT

  +606 698 2346
  5 SUHAILA SHARIL PENSYARAH

  DAKWAH DAN USUL

  DAKWAN NON MUSLIM

  KOMUNIKASI

  +606 698 2345
  DIPLOMA
  CTU101 : FUNDAMENTALS OF ISLAM
  CTU152 : VALUES AND CIVILIZATION I
  CTU271 : ISLAM AND COMMUNICATION
  CTU241 : FUNDAMENTAL OF ISLAMIC ECONOMICS
  CTU264 : ISLAMIC INFORMATION MANAGEMENT
  CTU351 : FUNDAMENTALS OF ISLAMIC BANKING
  IDA102 : MAN AND RELIGION
  IDA153 : INTRODUCTION TO ETHICS & CIVILIZATION
  IDA202 : ISLAMIC SOCIETY AND STATE

  IJAZAH SARJANA MUDA
  CTU552 : PHILOSOPHY ANG CURRENT ISSUES
  CTU554 : VALUES AND CIVILIZATION II

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau, 

  Negeri Sembilan, MALAYSIA.

  General Inquiry

  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

  Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

  Website Inquiry:
  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel : +606-698 2000
  Faks : +606-698 2391