E-Aduan KampusKuala PilahSerembanRembauCNS

Mengenai E-Aduan
E-Aduan adalah satu Sistem Maklum Balas Pelanggan yang dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada pelanggan bagi menyuarakan aduan dan permasalahan mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan UiTM.
 
E-aduan terbahagi kepada 3 sistem yang boleh digunakan iaitu:
e-Aduan UiTM

E-aduan UiTM – Semua aduan KECUALI aduan berkaitan kemudahan ICT dan fasiliti.

[Klik Disini]
e-Aduan Fasiliti

E-aduan Fasiliti - Aduan mengenai perkhidmatan fasiliti, pembaikan sistem bangunan dan utiliti (pembersihan bangunan, pembaikan awam, elektrik, mekanikal, lanskap, sistem siaraya dan telekomunikasi)

Kampus Kuala Pilah [Klik Disini]
Kampus Seremban [Klik Disini]
Kampus Rembau [Klik Disini]

e-Aduan ICT

E-aduan ICT - Masalah berkaitan perisian atau perkakasan / hardware komputer milik UiTM, wifi, kata laluan staff, pelajar dan lain-lain

[Klik Disini]

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391