PEJABAT

  BAHAGIAN PENTADBIRAN


  Aras 3, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK


  Aras 3, Bagunan HEA,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan


  WEBSITE

  BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR


  Aras 2, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan


  WEBSITE

  BAHAGIAN HAL EHWAL ISLAM


  Aras 2, Bagunan Pusat Islam,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  BENDAHARI
  Aras 1, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK


  Aras 1, Bagunan PTAR,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan


  WEBSITE

  BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI


  Aras 1, Bagunan Fasiliti,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan


  WEBSITE

  BAHAGIAN INFOSTRUKTUR


  Aras 1, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  POLIS BANTUAN
  Aras 1, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  UNIT KOMUNIKASI KORPORAT


  Aras 3, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan


  WEBSITE

  UNIT PENGURUSAN KUALITI


  Aras 3, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan


  WEBSITE

  UNIT PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT DAN ALUMNI (PJIM&A)


  Aras 2, Bagunan Pentadbiran,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  UNIT PERALATAN KHAS – FAKULTI KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA  FAKULTI KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA,
  UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau,
  71300 Rembau,
  Negeri Sembilan  WEBSITE

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau, 

  Negeri Sembilan, MALAYSIA.

  General Inquiry

  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

  Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

  Website Inquiry:
  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel : +606-698 2000
  Faks : +606-698 2391