PEJABAT

BAHAGIAN PENTADBIRAN


Aras 3, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri SembilanWEBSITE

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK


Aras 3, Bangunan HEA,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR


Aras 2, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

BAHAGIAN HAL EHWAL ISLAM


Aras 2, Bangunan Pusat Islam,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri SembilanWEBSITE

PEJABAT BENDAHARI
Aras 1, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri SembilanWEBSITE

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK


Aras 1, Bangunan PTAR,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI


Aras 1, Bangunan Fasiliti,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

PEJABAT POLIS BANTUAN
Aras 1, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri SembilanWEBSITE

UNIT
INFOSTRUKTUR


Aras 1, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT


Aras 3, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

UNIT PENGURUSAN KUALITI


Aras 3, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan


WEBSITE

UNIT PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT DAN ALUMNI (PJIM&A)


Aras 2, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri SembilanWEBSITE

UNIT PERALATAN KHAS – FAKULTI KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIAFAKULTI KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri SembilanWEBSITE

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391