FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

  Fakulti Pengurusan Maklumat telah menyediakan pelajar dengan kerjaya yang menarik dan mencabar dalam bidang maklumat dan perpustakaan sejak pertengahan tahun 1960-an. Fakulti kami berperanan dalam mempromosikan semua aspek pengurusan maklumat untuk menyokong komuniti, individu, kerajaan dan sektor swasta. Kami menghasilkan profesional maklumat yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, pengurusan sumber dan maklumat dan dapat menggunakan ICT sebagai alat untuk mengurus maklumat. Kemahiran khusus yang kami tawarkan kepada pelajar adalah dalam pengurusan perpustakaan, rekod dan pusat sumber, serta mengembangkan aplikasi dan kandungan web. Pelajar dari fakulti ini akan dilengkapkan untuk bekerja di perpustakaan dan pusat pusat sumber, dan di mana-mana organisasi yang memerlukan pekerja maklumat dan pengetahuan. Selain daripada itu, Fakulti juga cuba menerapkan visi & misi FPM UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau di kalangan staf berdasarkan misi dan visi UiTM.

  VISI
  Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

  MISI
  Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.
  Image

  DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT (IM110)

  Program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan pekerja maklumat dan pengetahuan yang memainkan peranan penting dalam industri maklumat. Graduan dididik untuk memperoleh pengetahuan mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat dan aplikasi teknologi untuk melaksanakan kejayaan wawasan 2020. Kerajaan telah menyedari pentingnya maklumat dan pengetahuan sebagai nadi masyarakat maklumat untuk meningkatkan kualiti kehidupan, ekonomi dan persekitaran kerja dalam membuat keputusan yang lebih baik. Tanpa maklumat dan pengetahuan sebagai sumber utama,  ia akan menyebabkan semua urusan mereka terdedah kepada gangguan, oleh itu negara kita telah berubah dari zaman perindustrian ke era maklumat. Buktinya adalah kemajuan projek mega di Koridor Raya Multimedia (MSC) untuk menyokong industri maklumat. Cyberjaya telah dipilih sebagai bandar pintar untuk menyokong industri ini. Oleh itu, rancangan utama kami adalah untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan mengenai pengurusan maklumat untuk mencapai hasrat kerajaan menuju visi 2050.

   

  SYARAT KELAYAKAN 

  • Lulus SPM atau setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan lima (5) Kredit termasuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris; dan Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan.
  • Keperluan tambahan untuk mod ePJJ

         Sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja.

   

  Tempoh Mod

  Sepenuh masa: 2½ tahun (5 semester)

  Pembelajaran Fleksibel (ePJJ): 4 tahun - 5 tahun

  PELUANG PEKERJAAN

  Graduan akan berpeluang bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat seperti:

  • Penolong Pegawai Penerangan
  • Penolong Eksekutif
  • Penolong Pegawai Pentadbiran
  • Penolong Pegawai Dokumen
  • Penolong Pegawai Rekod
  • Penolong Pegawai Rekod Perubatan
  • Penolong Pustakawan

   

  SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN (IM244)

  Program ini memberi tumpuan kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan perpustakaan dan organisasi maklumat di perpustakaan dan pusat maklumat. Program ini menyediakan dan melatih graduan dengan kemahiran dan kecekapan dalam pengurusan, ICT, literasi maklumat, penyimpanan dan pemprosesan dan pengambilan maklumat (manual dan elektronik), melalui pelbagai mod pengajaran dan penilaian sepanjang program berlangsung.

   

  SYARAT KELAYAKAN

  Memenuhi Syarat Am Universiti dan Keperluan Khas Program yang lain.

  • CGPA minimum 2.30 dalam STPM / Setaraf dengan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am / Kertas; atau
  • CGPA minimum 2.30 dalam pra kursus UiTM / PASUM / Matrikulasi dalam tiga (3) mata pelajaran dengan Gred C (NGMP 2.00); atau
  • PNGK minimum 2.30 dalam Diploma Pengurusan maklumat atau Diploma lain yang berkaitan dari UiTM; atau
  • PNGK minimum 2.00 dalam Diploma Pengurusan Maklumat atau Diploma lain yang berkaitan dari UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan; atau
  • PNGK minimum 3.00 dalam Diploma berkaitan dari institusi lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia; atau
  • CGPA minimum 2.75 untuk Diploma dalam bidang yang sama dari institusi lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan Lulus SPM / Setaraf dengan Kredit dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan Lulus Matematik / Matematik Tambahan termasuk Tahap 2 MUET

   

  Tempoh Mod

  Sepenuh masa: 2 tahun - 3 tahun

  Sambilan: 4 tahun - 5 tahun

  PELUANG PEKERJAAN

  Graduan akan berpeluang bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat seperti:

  • Pustakawan
  • Eksekutif perpustakaan
  • Pakar maklumat
  • Perunding maklumat
  • Pegawai maklumat
  • Abstraktor
  • Pengindeks
  • Penyusun bibliografi
  • Perunding perpustakaan

  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
  Kampus Rembau, 

  Negeri Sembilan, MALAYSIA.

  General Inquiry

  Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

  Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

  Website Inquiry:
  Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

  Tel : +606-698 2000
  Faks : +606-698 2391