BAHAGIAN PENTADBIRAN

Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau merupakan salah sebuah bahagian-bahagian utama kampus yang diwujudkan apabila Kampus Rembau mula beroperasi secara rasmi pada 1 Februari 2017. Bahagian Pentadbiran berperanan sebagai urusetia pentadbiran dan mengurusan hal ehwal staf meliputi Pengurusan Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia, Perkhidmatan Pelanggan, Pentadbiran Am, Pengurusan Kenderaan Jabatan dan juga Pengurusan Konvokesyen UiTM.

Bahagian Pentadbiran Kampus Rembau beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang baik, telus dan objektif kepada pelanggan yang dikenalpasti berdasarkan kepada peraturan-peraturan Universiti dan Kerajaan Malaysia. Pelanggan UiTM yang dikenalpasti adalah terdiri daripada staf, pelajar, ibu/bapa, orang awam, industri dan juga pemegang taruh Universiti.

Objektif Bahagian/Unit
Objektif Bahagian Pentadbiran UiTM CNS Kampus Rembau adalah seperti berikut:
 • Urusetia pentadbiran dan pengurusan hal ehwal perkhidmatan staf yang cekap dengan mengamalkan budaya kualiti
 • Menyediakan rekod dan statistik staf yang sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa
 • Menguruskan latihan kepada staf dengan berkesan dan mesra
 • Berperanan sebagai urusetia pengendalian mesyuarat peringkat kampus
 • Menyediakan kemudahan perkhidmatan kenderaan dan urusan pos dengan mesra

Piagam Pelanggan Bahagian/Unit
Kami berjanji memberikan perkhidmatan terbaik dan mesra kepada semua pelanggan yang berurusan dengan Bahagian Pentadbiran UiTM CNS Kampus Rembau meliputi urusan-urusan seperti berikut:
 • Memberikan perkhidmatan berkualiti dan mesra untuk semua staf bagi segala urusan ehwal staf.
 • Memberikan khidmat cekap dan mesra kepada semua pelanggan yang berurusan di kaunter Bahagian Pentadbiran serta melalui surat, e-mail dan telefon.
 • Bertindak sebagai penghubung dengan Pejabat Pendaftar, UiTM Kampus Induk untuk semua urusan ehwal staf.
 • Menyediakan perkhidmatan dan penyelenggaraan kenderaan rasmi yang cekap dan selamat.
 • Mengendalikan urusan pos surat rasmi dan surat menyurat edaran dalaman dengan teratur dan pantas.
 • Menyediakan dokumen pengenalan diri bagi staf mendapatkan rawatan di klinik panel/hospital kerajaan.
 • Menguruskan latihan kepada staf dengan berkesan dan mesra.
 • Menguruskan dengan baik semua tempahan penggunaan bilik mesyuarat dan Dewan Biduanda.
 • Menyediakan rekod dan statistik staf yang kemaskini apabila diperlukan oleh pihak berkenaan.
Image
Bil. Nama JAWATAN EMEL TEL PEJABAT
1 HAZRILFADILA HUSSIN PENOLONG PENDAFTAR @uitm.edu.my +606 698 2090
2 MOHD ZULAIZAT MOHD NOR PEGAWAI EKSEKUTIF zulaizat@uitm.edu.my +606 698 2040
3 NIK NOORDINI NIK ZAIKAYA @NIK ZAKARIA KERANI noordini@uitm.edu.my +606 698 2080
4 MASTURA ABDUL MUTALIB KERANI mastura@uitm.edu.my +606 698 2079
5 NOR SHAHIRA ZAKARIAH KERANI   +606 698 2015
6 NUR HAZALIEZA ABD KADIR PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN hazalieza@uitm.edu.my +606 698 2000
7 ANAS RAZALI PEMBANTU OPERASI anasrazali@uitm.edu.my +606 698 2078
8 MOHD SHAMRI MOHD YUSOP PEMANDU shamri@uitm.edu.my +606 698 2330
9 MUHAMAD HAFIZ MOHAMAD SAAD PEMANDU muhamadhafiz@uitm.edu.my +606 698 2330
10 NOORSIN ISMAIL PEMANDU noorsin@uitm.edu.my +606 698 2330

 PENTADBIRAN AM

   a) Pentadbiran Am 

 • Hal ehwal staf
 • Pengurusan fail & rekod
 • Pengurusan mel kampus
 • Pengurusan kemudahan asas/perolehan/pembelian peralatan
 • Pengurusan Kehadiran / Kad Perakam Waktu / HR2U-Time Management System
 • Tuntutan perjalanan & lebih masa
 • Pengurusan kualiti & inovasi
 • Pengurusan mesyuarat & majlis rasmi
 • Memproses borang Arahan Bertugas Kakitangan
 • Menyelaras & memproses urusan sewaan ruang niaga
 • Menyelaras & memproses urusan premis dan kemudahan
 • Memantau dan menyelaras urusan rumah universiti dan pelantikan Pegawai Jawatan Penting
 • Menyelaraskan penganjuran program universiti yang melibatkan pihak luar, penduduk setempat dan agensi-agensi kerajaan
 • Perkhidmatan Khidmat Pelanggan
 • Pengurusan Kampus PFI
 • Pengurusan Sewaan Ruang (Harian)

   b) Inventori dan Perolehan
 • Merancang dan menyediakan bajet bahagian, serta menyelaraskan keperluan bajet  UiTM Cawangan
 • Bayaran bil pelbagai (Elektrik/ Air/Telefon/Cukai tanah)
 • Urusan sewaan mesin fotostat
 • Bayaran setem / franking machine
 • Menyelaras proses perolehan barangan / perkhidmatan Bahagian Pentadbiran.
 • Kebersihan / keselamatan pejabat
 • Permohonan / Inventori peralatan pejabat / pelupusan
 • Tempahan :
  1. Makanan/Minuman/ mesyuarat
  2. Bilik Mesyuarat Utama (BMU)

   c) Pengurusan Kenderaan
 • Urusan tempahan kenderaan
 • Jadual pergerakan kenderaan dan pemandu
 • Kemaskini rekod penggunaan kenderaan
 • Dokumen pembayaran penggunaan minyak, tol dan Touch N Go
 • Urusan permit, insurans, cukai jalan dan lesen memandu Pemandu
 • Pengendalian urusan pemeriksaan kenderaan di PUSPAKOM
 • Mengumpul buku log kenderaan secara berkala
 • Pembelian barangan/peralatan keperluan kenderaan dan di depo bas
 • Merekod penggunaan panjar wang runcit kenderaan
 • Membuat dokumen tuntutan perjalanan dan tuntutan lebih masa pemandu setiap bulan
 • Pembelian dan pelupusan kenderaan.
 • Urusan sewaan bas luar untuk aktiviti pelajar
 • Membuat dan menyediakan jadual tugas pemandu
 • Menyelenggara geran dan sijil kenderaan
 • Urusan permit untuk kenderaan baru
 • Membuat surat menyurat berkaitan kenderaan
 • Urusan proses dokumen untuk bahan api kenderaan universiti
 • Urusan sewaan bas luar untuk aktiviti pelajar
 • Membuat dan menyediakan jadual tugas pemandu
 • Menyelenggara geran dan sijil kenderaan
 • Urusan permit untuk kenderaan baru
 • Membuat surat menyurat berkaitan kenderaan
 • Urusan proses dokumen untuk bahan api kenderaan universiti
 • Melaksanakan pemeriksaan kenderaan berkala. 

 


PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

   a) Pembangunan Organisasi

 • Merangka perancangan sumber manusia berdasarkan analisis data berdasarkan keperluan sumber manusia UiTM Cawangan
 • Urusan Audit Perjawatan / Tadbir Urus
 • Mengemukakan permohonan perjawatan mengikut keperluan kampus
 • Urusan Permohonan Akses Sistem STARS /HR2U

 
   b) Pengambilan dan Penempatan Staf

 • Urusan pelantikan staf (tetap/ kontrak)
 • Urusan pelantikan semula staf (kontrak)
 • Urusan rayuan semula pelantikan staf (kontrak)
 • Urusan lapor diri staf
 • Urusan pertukaran dan penempatan staf
 • Urusan semakan gaji staf Urusan elaun penempatan staf
 • Urusan tuntutan perbatuan staf melapor diri kali pertama

 
   c) Pengurusan Perkhidmatan

 • Pengurusan Cuti
 • Urusan Cuti Kursus Sambilan
 • Pengurusan Perkhidmatan Agensi Luar
 • Pengurusan Persaraan dan Penamatan
 • Pengurusan Prestasi dan Pengesahan Perkhidmatan
 • Menguruskan pemberian taraf berpencen/KWSP
 • Pengurusan Fail Staf

 
   d) Saraan dan Kemudahan

 • Urusan Pengemaskinian Laporan Pergerakan Gaji (LPG)
 • Pengurusan Tuntutan Elaun:
 • Elaun Pakaian Panas dan Pakaian Istiadat
 • Elaun Perpindahan Rumah yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan
 • Elaun Perpindahan Rumah Dari Rumah Sendiri / Rumah Sewa Ke Rumah Universiti atau sebaliknya.
 • Elaun Penanggungan Kerja
 • Pengurusan Kemudahan Staf:
 • Pengurusan Kemudahan Perbelanjaan Perubatan (Sara Ubat)
 • Pengurusan Skim Khairat Kematian
 • Pengurusan Bantuan Wang Pengurusan Jenazah
 • Pengurusan Surat Jaminan Hospital (GL)
 • Pengurusan Skim Ex-Gratia Bencana Kerja
 • Pengurusan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
 • Pengurusan Lembaga Perubatan
 • Menguruskan proses urusan pinjaman perumahan kerajaan
 • Urusan Klinik Panel

 
   e) Integriti dan Disiplin

 • Memproses laporan tatatertib staf
 • Memproses pengisytiharan harta dan liabiliti staf
 • Mengendali laporan kad perakam waktu staf
 • Pengendalian dokumen pengisytiharan harta kemasukan maklumat ke dalam sistem
 • Urusan aku janji staf
 • Menyelenggara waktu kerja berperingkat
 • Merekod urusan disiplin dan tatatertib staf

 


PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

   a) Kemajuan Kerjaya

 • Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf
 • Pengurusan Kemudahan Cuti Belajar Dan Biasiswa
 • Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan
 • Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya
 • Urusan Permohonan Belajar Secara Separuh Masa / Sambilan

 
   b) Latihan dan Kompetensi

 • Urusan kemaskini data latihan staf ke dalam sistem e latihan
 • Urusan dokumen staf untuk pembentangan kertas kerja di dalam dan di luar negara termasuk semakan dalam e-International
 • Merekod jam latihan yang dihadiri oleh staf
 • Urusan dokumen staf untuk menghadiri seminar, konferens, kursus, bengkel anjuran organisasi luar
 • Urusan staf menghadiri Program Transformasi Minda
 • Menguruskan peperiksaan jabatan staf
 • Mengambil dan menghantar kertas peperiksaan jabatan di UiTM Shah Alam
 • Membantu mengkoordinasikan dokumen untuk Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia
 • Urusan Latihan Staf

 


ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM CAWANGAN

 • Membantu pelaksanaan istiadat konvokesyen
 • Membantu pelarasan keperluan istiadat

AKTIVITI DAN PENCAPAIAN

 1. Anugerah Kualiti Rektor Antara Bahagian (AKRAB 2018 / 2019)
 • Kriteria Sumber Manusia Terbaik
 • Kriteria Tumpuan Terbaik Penyampaian Perkhidmatan
 • Kriteria Perancangan Strategik Terbaik Fakulti/Jabatan
 1. Tempat Pertama AKRAB Kategori Bahagian/Unit Terbaik (AKRAB 2018 / 2019)
 2. Anugerah EKSA – Naib Johan Kategori Kaunter Terbaik (2017)
 3. Anugerah EKSA – Johan Kategori Bilik Ketua Jabatan Terbaik (2017/2018/2019)

 

WAKTU OPERASI BAHAGIAN PENTADBIRAN

Hari Isnin - Khamis

Operasi: 8.00 pagi – 5.00 petang

Rehat: 1.00 – 2.00 tengah hari

Hari Jumaat

Operasi: 8.00 pagi – 5.00 petang

Rehat 12.15 tengah hari – 2.45 petang

(A) PERJAWATAN

 BIL.

 BORANG

 KOD BORANG

1

BORANG BIODATA PERIBADI STAF

A1

2

BORANG LAPOR DIRI PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS & NOTA SERAHAN TUGAS

A2

3

BORANG PEMBERITAHUAN PEKERJA BARU (LHDN)

A3

4

BORANG PERMOHONAN JAWATAN PENTADBIRAN

A4

5

BORANG PENSYARAH SAMBILAN SEPENUH MASA (PTFT)KAMPUS REMBAU

A5

6

BORANG PENSYARAH SAMBILAN (PT) KAMPUS REMBAU

A6

7

BORANG PERISYTIHARAN HARTA DAN LIABILITI

A7

 

(B) KURSUS/LATIHAN

 BIL.

 BORANG

 KOD BORANG

1

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI KURSUS DALAM NEGARA

B1

2

BORANG PERMOHONAN (MENGHADIRI SEMINAR LATIHAN KONFERENS) KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN RASMI

B2

3

BORANG PERMOHONAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN

B3

4

BORANG PENGISYTIHARAN PERJALANAN LUAR NEGARA URUSAN PERSENDIRIAN

B4

5

BORANG PERMOHONAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA

B5

6

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN UNTUK PERJALANAN RASMI KE LUAR NEGARA

B6


(C) CUTI/KEBERADAAN STAF

 BIL.

 BORANG

 KOD BORANG

1

BORANG ARAHAN MENJALANKAN TUGAS DI LUAR PEJABAT

C1

2

BORANG BATAL CUTI REHAT KELUAR PEJABAT

C2

3

BORANG CUTI MENJAGA ANAK

C3

4

BORANG CUTI REHAT

C4

5

BORANG CUTI SAKIT

C5

6

BORANG LAPOR DIRI TAMAT CUTI TANPA GAJI CUTI SEPARUH GAJI DAN PINJAMAN

C6

7

BORANG PERMOHONAN CUTI BERSALIN

C7

8

BORANG PERMOHONAN KELUAR WAKTU PEJABAT ATAS URUSAN PERSENDIRIAN KAKITANGAN

C8

9

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN

C9


 (D) TUNTUTAN BAYARAN KLINIK/PERJALANAN

 BIL.

 BORANG

 KOD BORANG

1

BORANG PERAKUAN KELAYAKAN KELAS TUNTUTAN HITUNGAN BATU

D1

2

BORANG TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN KE KLINIK PANEL BUKAN PILIHAN DAN BUKAN PANEL

D2

3

BORANG TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KELUAR STESEN

D3

4

BORANG TUNTUTAN PELBAGAI

D4

5

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

D5

6

PERAKUAN KELEWATAN SERAH TUNTUTAN

D6

 

(E) KENDERAAN

 BIL.

 BORANG

 KOD BORANG

1

BORANG PERMOHONAN KENDERAAN

E1

 

(F) BANGUNAN, FASILITI & RUANG

 BIL.

 BORANG

 KOD BORANG

1

BORANG PERMOHONAN PEMASANGAN TALIAN TELEFON

F1

2

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN DEWAN BIDUANDA/PERALATAN

F2

 

PEMBERITAHUAN:

Borang-borang lain yang berkaitan dengan Bahagian Pentadbiran/Pejabat Pendaftar boleh dimuat turun di laman web rasmi Pejabat Pendaftar (https://pendaftar.uitm.edu.my/)

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391