Staff

Sistem Akses Informasi

 E-Mail Staf

 Email Rasmi Staf UiTM

 E-Fine Portal

 E-Perolehan

 Sistem Pengurusan Kewangan

 Perolehan Atas Talian

 I-Staff Portal

 e-CLOCK

 Informasi dan Komuniti Staf UiTM
 I-Student Portal  Informasi dan Komuniti Pelajar UiTM
 I-Learn Portal  Sistem i-Learn
 I-CRESS  Integrated Course Registration & Scheduling System
 MOOC  Massive Open Online Course (MOOC)
 SIMS  Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar
 E-Hep  Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 E-Ki  Kemahiran Insaniah
 E-SPAK  Sistem Permohonan Aktiviti Kampus
 Registration Wifi  Permohonan Akses Internet Tanpa Wayar

 E-Aduan ICT (Kampus Kuala Pilah)

 E-Aduan ICT (Kampus Seremban)

 E-Aduan ICT (Kampus Rembau)

 Aduan ICT

 E-Aduan Fasiliti (Kampus Kuala Pilah)

 E-Aduan Fasiliti (Kampus Seremban)

 E-Aduan Fasiliti (Kampus Rembau)

 Aduan Fasiliti
 BSU (Booking System University)  Sistem Tempahan Universiti
  • Tempahan Kenderaan
  • Tempahan Ruang
  • Tempahan Peralatan
 Integrated RMI Services  Permohonan secara dalam talian untuk Perlindungan Harta Intelek bagi kategori Hak Cipta
 Counselling2u  Sistem Maklumat Kerjaya dan Kaunseling UiTM
 Sistem UNITS  Permohonan PC Sewaan/Geran
 Sistem HR2U  Sistem Pengurusan Sumber Manusia
 Sistem MyATP  Sistem Amanah Tugas Pensyarah
 Access UiTM (Single Sign On)  Web SSO Portal
 eMesyuarat  Sistem eMesyuarat UiTM

 

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391