BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

VISI
 • Menjadi sebuah organisasi pengurusan fasiliti bumiputera profesional sejajar dengan visi Universiti.
MISI
 • Mempertingkatkan pengurusan fasiliti serta mengoptimumkan penggunaan aset secara profesional melalui kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan, pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada Universiti.

OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN
 • Memastikan Jawatankuasa Pengesahan Bayaran dan Tuntutan Negeri (JPBTN) dan Pra-Jawatankuasa Pengesahan Bayaran dan Tuntutan Negeri (Pra-JPBTN) dapat dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 • Memperkasakan warga kampus bagi penggunaan perkhidmatan sistem E-Aduan.
 • Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan berjadual Konsesi dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dan mencapai target value KPI minima sebanyak 93%.
 • Memastikan kesemua aduan kerosakan pelanggan dapat diselesaikan dalam tempoh action time.
 • Memastikan kesemua aduan kerosakan pelanggan diberi respon dalam tempoh yang disarankan.
 • Mengambil langkah keselamatan bagi mengelakkan kemalangan jiwa di dalam kampus.
 • Memastikan perbelanjaan yang dikeluarkan Universiti setara dengan kualiti yang diberikan oleh pihak Konsesi.
 • Memastikan tahap kepuasan pelanggan terhadap fasiliti yang disediakan mencapai tahap yang memuaskan dengan purata minima 80% setahun.
 • Membuat kawalan penggunaan utiliti kampus bagi memastikan kos penggunaan utiliti dapat dikawal secara berkala.
Bahagian Pengurusan Fasiliti UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau akan memastikan warga kampus dalam:
 • Menyediakan keselesaan, kemudahan, memberi layanan yang mesra, dan sentiasa bersedia untuk membantu kepada semua yang berurusan dengan Bahagian Pengurusan Fasiliti.
 • Memastikan suasana kampus dalam keadaan bersih dan kondusif.
 • Menerima dan memenuhi permohonan majlis Universiti dengan peralatan yang sedia ada.
 • Memastikan sistem E-Aduan memberi keselesaan, efektif dan memudahkan bagi membuat aduan fasiliti.
 • Memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh pihak Konsesi sentiasa ditahap yang tebaik dan memuaskan.
 • Memberi pendedahan dan latihan sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam tempoh setahun kepada warga kampus berkenaan latihan pengungsian bangunan (fire drill).
 • Mempercepatkan proses permohonan ubahsuai ruang berpandukan dasar yang telah ditetapkan.
Image
Bil. Nama JAWATAN EMEL TEL PEJABAT
1 SHAMSUL RIZAL MOHD SHAPAWI PENOLONG JURUTERA shamsul2201@uitm.edu.my +606 698 2127
2 MUHAMMAD HANIF SAIRI PENOLONG JURUTERA hanifsairi@uitm.edu.my +606 698 2315
3 NURUL SHAHEERA MOHD RAZI KERANI shaheera@uitm.edu.my +606 698 2314

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391