BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

PENTADBIRAN
AM HEP


Aras 2, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan

WEBSITE

UNIT
KESIHATAN


Bangunan Klinik Kesihatan,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan

WEBSITE

KERJAYA & KAUNSELING


Aras 2, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan

WEBSITE

UNIT
SUKAN


Bangunan Unit Sukan,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan

WEBSITE

UNIT PENGURUSAN KOLEJ & NR


Aras 1, Bangunan Pengurusan Kolej,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan

WEBSITE

UNIT
KOKURIKULUM


Aras 2, Bangunan Pentadbiran,
UiTM Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau,
71300 Rembau,
Negeri Sembilan

WEBSITE

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan,
Kampus Rembau, 

Negeri Sembilan, MALAYSIA.

General Inquiry

Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my

Unit Komunikasi Korporat Rembau: korporatrembau@uitm.edu.my

Website Inquiry:
Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel : +606-698 2000
Faks : +606-698 2391