KOLEJ PENGAJIAN PENGKOMPUTERAN, INFORMATIK & MATEMATIK

KETUA PUSAT PENGAJIAN

Image
PUAN NOR AISHAH BINTI MD NOH
nor_aishah@uitm.edu.my
+606 634 2094
Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik & Matematik (KPPIM) yang dahulunya dikenali sebagai Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) terletak di UiTM Cawangan Negeri Sembilan di Kampus Seremban. Sejak penubuhannya pada tahun 2014, institusi ini telah menawarkan satu (1) program diploma dan empat (4) program ijazah sarjana muda. Pusat ini diketuai oleh ketua pusat dan mempunyai beberapa penyelaras yang mengawasi program yang ditawarkan di sini. Dengan komitmen yang tinggi untuk penambahbaikan berterusan, kami berusaha untuk melahirkan profesional berkemahiran tinggi yang dapat memenuhi keperluan rakan kongsi kami yang dihargai sejajar dengan visi UiTM. Bagi menyokong misi UiTM, kami menawarkan pelbagai kursus yang direka untuk memenuhi minat dan matlamat kerjaya yang pelbagai, iaitu:-
  1. Diploma dalam Sains Aktuari (CS112)
  2. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik (CS241)
  3. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Matematik (CS248)
  4. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik (CS249)
  5. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik dan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan (CS290)
Prof. Madya
1
PhD
14
Pensyarah Kanan
66
Pensyarah
8
Pelajar
1499

Koordinator Program

Penyelaras Program

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020

© Copyright Universiti Teknologi MARA