FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) di UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban menawarkan satu (1) program Diploma dan empat (4) program Ijazah Sarjana Muda. Fakulti ini terdiri daripada empat (4) bidang iaitu Sains Aktuari, Sains Komputer, Matematik dan Statistik dan diketuai oleh seorang (1) Ketua Pusat Pengajian (KPP).

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020

© Copyright Universiti Teknologi MARA